Home » Bài thuốc » 12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử

12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử

Càn Long không chỉ nổi danh là ông vua đa tình nhất Trung Hoa mà còn là người có tình yêu cuồng nhiệt với nghệ thuật, đặc biệt là tranh vẽ. 

Cũng vì vậy mà trong số những vị quan được Càn Long ưu ái nhất có cả Lang Thế Ninh – họa sĩ nổi danh từng phục vụ cho hoàng thất suốt 50 năm, qua 3 đời Hoàng đế là Khang Hy, Ung 

Chính và Càn Long. Lang Thế Ninh cũng chính là người được Càn Long giao trọng trách vẽ chân dung của mình, Hoàng hậu và 12 Phi tần mà ông yêu thương nhất.

</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-1-15314481155351749430816.jpg" id="img_980b96e0-8642-11e8-9d1b-a37ca3863148" w="592" h="651" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 1." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="980b96e0-8642-11e8-9d1b-a37ca3863148" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-1-15314481155351749430816.jpg" width height><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-1-15314481155351749430816.jpg" id="img_980b96e0-8642-11e8-9d1b-a37ca3863148" w="592" h="651" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 1." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="980b96e0-8642-11e8-9d1b-a37ca3863148" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-1-15314481155351749430816.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Trước khi chết, Càn Long đã cẩn thận gọi Hoàng đế Gia Khánh đến gặp mình và dặn dò: <i>“Đem bức tranh này cất ở trong cái hộp niêm phong thật kín. Nếu như sau này có ai nhìn thấy bức tranh thì phải lăng trì xử tử”.</i> </p> <p>Gia Khánh đế không dám trái ý vua cha nên đã giấu hộp đựng tranh trong vườn Viên Minh. Sau này vườn Viên Minh bị liên minh 8 nước phá hủy, bức tranh cũng bị lưu lạc đến bảo tàng mỹ thuật ở Mỹ và cho đến tận vài năm gần đây mới chính thức được hé lộ.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-1-15314481176831234231227.jpg" id="img_98f1ff40-8642-11e8-883b-db321db57956" w="633" h="709" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 2." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="98f1ff40-8642-11e8-883b-db321db57956" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-1-15314481176831234231227.jpg" width height><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-1-15314481176831234231227.jpg" id="img_98f1ff40-8642-11e8-883b-db321db57956" w="633" h="709" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 2." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="98f1ff40-8642-11e8-883b-db321db57956" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-1-15314481176831234231227.jpg" width="" height=""/></noscript></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu, hay còn gọi là Phú Sát Hoàng hậu.</p> </div> </div> <p>Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu, hay còn gọi là Phú Sát Hoàng hậu. Bà xuất thân trong gia đình quý tộc lừng lẫy của Mãn Thanh, có bố, các bác và anh em đều nắm giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình. </p> <p>Ngay từ nhỏ, bà đã được nuôi dạy kỹ lưỡng nên rất được Hoàng đế Ung Chính coi trọng, xem là bậc mẫu nghi tương lai của đại Thanh.</p> <p>Năm 16 tuổi, bà được Ung Chính hoàng đế phong làm phúc tấn cho Hoằng Lịch. Sau khi Hoằng Lịch lên ngôi, lấy niên hiệu là Càn Long đã lập bà làm Hoàng hậu. </p> <p>Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu nổi tiếng hiền lành, tiết kiệm nên rất được Càn Long sủng ái, tôn kính. Năm Càn Long thứ 13, bà cùng Hoàng đế đi đông tuần rồi qua đời khi đang trên đường quay về.</p> <p>Bà sinh cho Càn Long 2 người con trai và 2 người con gái. Tuy nhiên ngoại trừ con gái thứ 2 là Cố Luân Hòa Kính Công chúa thì 3 người con còn lại của bà đều chết yểu.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-2-15314481176851189472007.jpg" id="img_992c7030-8642-11e8-9629-255c2687eb4b" w="1280" h="1279" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 3." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="992c7030-8642-11e8-9629-255c2687eb4b" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2018/7/13/photo-2-15314481176851189472007.jpg" width height><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-2-15314481176851189472007.jpg" id="img_992c7030-8642-11e8-9629-255c2687eb4b" w="1280" h="1279" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 3." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="992c7030-8642-11e8-9629-255c2687eb4b" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2018/7/13/photo-2-15314481176851189472007.jpg" width="" height=""/></noscript></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Quý phi hay còn gọi là Tuệ Hiền Hoàng quý phi.</p> </div> </div> <p>Quý phi hay còn gọi là Tuệ Hiền Hoàng quý phi vốn họ Cao thị, xuất thân từ tầng lớp bao y (nô tài phục vụ riêng cho Tương Hoàng kỳ). </p> <p>Dù gia tộc không thuộc hàng hiển hách nhưng vẫn có chức quyền. Tuy nhiên vì xuất thân bao y nên ban đầu bà chỉ được Ung Chính tuyển vào phủ của Bảo thân vương Hoằng Lịch để hầu hạ, phong làm sử nữ. Sau đó Ung Chính mới thăng bà lên làm Trắc Phúc tấn.</p> <p>Dù xuất thân không cao nhưng Cao Thị vẫn rất được Càn Long sủng ái. Sau khi đăng cơ, ông đã phong bà làm Quý phi, cũng nâng gia tộc Cao thị vốn làm bao y lên thành Tương Hoàng kỳ. </p> <p>Bà là người duy nhất được phong làm Quý phi lúc bấy giờ và địa vị chỉ dưới Hoàng hậu. Năm Càn Long thứ 10, Cao thị bị bệnh nặng nên được Càn Long nâng lên thành Hoàng quý phi và mất sau đó vài ngày. Khi đó bà chỉ mới 24 tuổi.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-3-1531448117685659705949.jpg" id="img_98ed6b60-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" w="622" h="697" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 4." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="98ed6b60-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-3-1531448117685659705949.jpg" width height><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-3-1531448117685659705949.jpg" id="img_98ed6b60-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" w="622" h="697" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 4." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="98ed6b60-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-3-1531448117685659705949.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Thuần phi là một trong những phi tần được Càn Long sủng ái nhất. Bà vốn họ Tô là người Hán con nhà thường dân chứ không xuất thân từ danh gia vọng tộc. </p> <p>Sau khi trưởng thành, bà nhập phủ Bảo thân vương làm cách cách (cách gọi thị thiếp của vương công quý tộc Mãn Thanh). Vì xuất thân bình dân nên dù sinh con bà vẫn không được nâng lên làm Trắc phúc tấn.</p> <p>Sau khi Càn Long lên ngôi, bà được phong làm Thuần tần rồi 1 năm sau đó lại được phong lên làm Thuần phi. Gia tộc bà nhờ vậy mà được sát nhập vào Hán quân Chính Bạch kỳ. </p> <p>Năm Càn Long thứ 10, Thuần phi lại được thăng lên làm Thuần quý phi. Khi này địa vị của bà chỉ dưới Hoàng hậu và Cao thị, trên cả Nhàn phi là Kế Hoàng hậu sau này.</p> <p>Năm Càn Long thứ 25, bà lâm trọng bệnh nên được phong làm Hoàng quý phi rồi qua đời sau đó vài ngày, hưởng thọ 48 tuổi. Thuần phi sinh cho hoàng đế 2 hoàng tử và 1 công chúa.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-4-15314481176861628040827.jpg" id="img_993326f0-8642-11e8-b43b-e5d94b930aa8" w="631" h="705" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 5." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="993326f0-8642-11e8-b43b-e5d94b930aa8" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-4-15314481176861628040827.jpg" width height><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-4-15314481176861628040827.jpg" id="img_993326f0-8642-11e8-b43b-e5d94b930aa8" w="631" h="705" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 5." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="993326f0-8642-11e8-b43b-e5d94b930aa8" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-4-15314481176861628040827.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Gia phi là người gốc Triều Tiên, xuất thân từ bao y. Bà nhập phủ Hoằng Lịch với thân phận cách cách. Sau khi Càn Long lên ngôi, bà được làm Quý nhân. </p> <p>Năm Càn Long thứ 6 bà được phong làm Gia phi. Năm Càn Long thứ 13 bà lại được tấn phong làm Gia quý phi. 7 năm sau đó, bà lâm trọng bệnh qua đời ở tuổi 42 và được truy tặng thụy hiệu là Thục Gia Hoàng quý phi.</p> <p>Bà sinh cho Càn Long 4 người con trai. Ngoại trừ con trai thứ 3 là Cửu aka chết yểu thì 3 người còn lại đều được phong làm thân vương.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-5-15314481176871411217688.jpg" id="img_98e8d780-8642-11e8-9629-255c2687eb4b" w="638" h="703" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 6." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 6." rel="lightbox" photoid="98e8d780-8642-11e8-9629-255c2687eb4b" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-5-15314481176871411217688.jpg" width height><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-5-15314481176871411217688.jpg" id="img_98e8d780-8642-11e8-9629-255c2687eb4b" w="638" h="703" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 6." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 6." rel="lightbox" photoid="98e8d780-8642-11e8-9629-255c2687eb4b" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-5-15314481176871411217688.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Lệnh phi là mẹ đẻ của Hoàng đế Gia Khánh. Bà xuất thân từ gia tộc Ngụy thị do Chính hoàng kỳ bao y quản lý. </p> <p>Sau này khi Gia Khánh đế đăng cơ, ông đã nâng gia tộc bên ngoại thành Tương Hoàng kỳ, đổi họ thành Ngụy Giai thị. Bà cũng được con trai truy phong làm Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu.</p> <p>Bà nhập cung với thân phận là cung nữ. Năm Càn Long thứ 10, bà được sủng hạnh và phong làm quý nhân. Cùng năm Càn Long lại phong bà làm Lệnh Tần. 3 năm sau đó, Lệnh tần được nâng lên thành Lệnh phi. </p> <p>Năm Càn Long thứ 25, Lệnh phi lại được thăng lên làm Lệnh quý phi, bà cũng là Quý phi duy nhất không có xuất thân hiển hách. </p> <p>Năm Càn Long thứ 30, Ô Lạp Na Lạp Hoàng hậu bị thất sủng, Lệnh quý phi được tấn phong làm Hoàng Quý phi và cai quản hậu cung. Năm Càn Long thứ 40, bà qua đời ở tuổi 47.</p> <p>Có thể nói Lệnh phi là vị phi tần sinh được nhiều con nhất trong lịch sử nhà Thanh, bao gồm 4 hoàng tử và 2 công chúa. Trong đó có 2 hoàng tử chết yểu còn 2 công chúa phải lấy chồng Mông Cổ và đều qua đời khi mới hơn 20 tuổi.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-6-1531448117688578698676.jpg" id="img_991a6ed0-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" w="637" h="702" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 7." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 7." rel="lightbox" photoid="991a6ed0-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-6-1531448117688578698676.jpg" width height><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-6-1531448117688578698676.jpg" id="img_991a6ed0-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" w="637" h="702" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 7." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 7." rel="lightbox" photoid="991a6ed0-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-6-1531448117688578698676.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Thư phi xuất thân cực kỳ hiển hách từ Chính hoàng kỳ. Bà nhập cung vào năm Càn Long thứ 14 khi mới 14 tuổi và được phong làm Quý nhân. </p> <p>1 tuần sau đó bà lại được sắc phong làm Thư tần rồi thăng lên làm Thư phi vào cùng năm. Bà qua đời vào năm Càn Long thứ 42, hưởng thọ 50 tuổi.</p> <p>Thư phi sinh được người con duy nhất là Thập Hoàng tử nhưng lại chết yểu khi mới 3 tuổi.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-7-15314481176881982303886.jpg" id="img_99649730-8642-11e8-9629-255c2687eb4b" w="639" h="709" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 8." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 8." rel="lightbox" photoid="99649730-8642-11e8-9629-255c2687eb4b" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-7-15314481176881982303886.jpg" width height><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-7-15314481176881982303886.jpg" id="img_99649730-8642-11e8-9629-255c2687eb4b" w="639" h="709" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 8." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 8." rel="lightbox" photoid="99649730-8642-11e8-9629-255c2687eb4b" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-7-15314481176881982303886.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Khánh tần vốn họ Lục xuất thân là người Hán. Bà nhập cung vào năm Càn Long thứ 5 và được phong làm Quý nhân. 10 năm sau bà được tấn phong làm Khánh Tấn. </p> <p>Năm Càn Long thứ 24 bà tiếp tục được thăng lên làm Khánh phi. Năm Càn Long thứ 33, bà được tấn phong làm Khánh Quý phi và được Càn Long giao nhiệm vụ nuôi dưỡng Hoàng đế Gia Khánh từ khi ông mới chào đời.</p> <p>Bà qua đời vào năm Càn Long thứ 39. Sau này được Gia Khánh truy phong làm Khánh Cung Hoàng quý phi.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-8-15314481176881159967776.jpg" id="img_9983b7f0-8642-11e8-9883-3b2f571bb739" w="625" h="704" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 9." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 9." rel="lightbox" photoid="9983b7f0-8642-11e8-9883-3b2f571bb739" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-8-15314481176881159967776.jpg" width height><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-8-15314481176881159967776.jpg" id="img_9983b7f0-8642-11e8-9883-3b2f571bb739" w="625" h="704" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 9." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 9." rel="lightbox" photoid="9983b7f0-8642-11e8-9883-3b2f571bb739" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-8-15314481176881159967776.jpg" width="" height=""/></noscript></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Dĩnh tần tức Dĩnh Quý phi.</p> </div> </div> <p>Dĩnh tần tức Dĩnh Quý phi. Bà xuất thân Mông Cổ tương hồng kỳ và là người Mông Cổ chính gốc. Bà nhập cung vào năm Càn Long thứ 13, sắc phong làm Quý nhân. Đến năm Càn Long thứ 16 thì thăng làm Dĩnh tần. </p> <p>Năm Càn Long thứ 24, bà lại được sắc phong làm Dĩnh phi rồi ở vị trí này cho đến khi Càn Long thành Thái Thượng hoàng. </p> <p>Năm Gia Khánh thứ 3, Thái Thượng hoàng Càn Long hạ chiếu phong bà làm Quý phi. Bà qua đời làm năm Gia Khánh thứ 5, 20 ngày sau khi được tổ chức thọ thần 70 tuổi.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-9-15314481176891981059431.jpg" id="img_99e8e260-8642-11e8-9883-3b2f571bb739" w="623" h="699" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 10." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 10." rel="lightbox" photoid="99e8e260-8642-11e8-9883-3b2f571bb739" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-9-15314481176891981059431.jpg" width height><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-9-15314481176891981059431.jpg" id="img_99e8e260-8642-11e8-9883-3b2f571bb739" w="623" h="699" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 10." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 10." rel="lightbox" photoid="99e8e260-8642-11e8-9883-3b2f571bb739" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-9-15314481176891981059431.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Hãn tần xuất thân là gia tộc Đới Giai thuộc Mãn Châu tương hoàng kỳ. Cha bà là tổng đốc Na Tô Đồ, trọng thần dưới 2 triều Ung Chính và Càn Long từng làm đến chức Thượng thư, Tổng đốc… </p> <p>Na Tô Đồ qua đời trong lúc trị thủy nên Càn Long đã nhập bài vị của ông vào từ đường dành riêng cho các đại thần có công với triều đình. Bản thân Đới Giai thị cũng được đưa vào cung và phong làm Hãn tần. </p> <p>Năm Càn Long thứ 28, Hãn tần được tấn phong làm Hãn phi. Tuy nhiên nửa năm sau đó bà lại qua đời đột ngột khi đang mang thai lần 3. Càn Long vì thương tiếc nên đã nâng bà lên thành Quý phi.</p> <p>Hãn tần sinh cho Càn Long 2 công chúa nhưng cả 2 đều chết yểu.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-10-15314481176901650653477.jpg" id="img_99842d20-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" w="526" h="699" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 11." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 11." rel="lightbox" photoid="99842d20-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-10-15314481176901650653477.jpg" width height><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-10-15314481176901650653477.jpg" id="img_99842d20-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" w="526" h="699" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 11." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 11." rel="lightbox" photoid="99842d20-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-10-15314481176901650653477.jpg" width="" height=""/></noscript></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Đôn phi hay còn gọi là Uông thị.</p> </div> </div> <p>Đôn phi hay còn gọi là Uông thị, mẹ đẻ của Cố Luân Hòa Hiếu công chúa – công chúa được Càn Long yêu thương nhất. Đôn phi nhập cung vào năm Càn Long thứ 29 và được phong làm Vĩnh thường tại. </p> <p>Chỉ thời gian ngắn sau đó bà đã chiếm được trái tim Càn Long và nhanh chóng thăng lên làm Quý nhân. Càn Long năm thứ 35, bà lại được phong làm Đôn tần rồi thành Đôn phi vào năm thứ 39. </p> <p>Bà từng bị giáng chức làm Đôn tần vì đánh chết một cung nữ. Nhờ công chúa Cố Luân Hòa Hiếu mà sau đó lại được phục hồi phong hiệu Đôn phi.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-11-15314481176901977582580.jpg" id="img_9966ba10-8642-11e8-b43b-e5d94b930aa8" w="622" h="697" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 12." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 12." rel="lightbox" photoid="9966ba10-8642-11e8-b43b-e5d94b930aa8" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-11-15314481176901977582580.jpg" width height><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-11-15314481176901977582580.jpg" id="img_9966ba10-8642-11e8-b43b-e5d94b930aa8" w="622" h="697" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 12." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 12." rel="lightbox" photoid="9966ba10-8642-11e8-b43b-e5d94b930aa8" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-11-15314481176901977582580.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p> Thuận phi xuất thân từ gia tộc Nữu Hỗ Lộc của Mãn Châu. Bà cô tổ của Thuận phi chính là Hiếu Chiêu Nhân hoàng hậu của hoàng đế Khang Hy. </p> <p>Năm Càn Long thứ 31, bà nhập cung với phong hiệu Thường quý nhân. 2 năm sau đó được thăng lên làm Thuận tần. Năm Càn Long thứ 41, bà được sắc phong làm Thuận phi. </p> <p>Tuy nhiên đến năm Càn Long thứ 53 bà lại bị giáng xuống thành Thuận Quý nhân mà không rõ lý do. Tháng 2 cùng năm đó bà đột ngột qua đời.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-12-15314481176901253615439.jpg" id="img_999718e0-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" w="636" h="695" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 13." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 13." rel="lightbox" photoid="999718e0-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-12-15314481176901253615439.jpg" width height><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-12-15314481176901253615439.jpg" id="img_999718e0-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" w="636" h="695" alt="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 13." title="12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử - Ảnh 13." rel="lightbox" photoid="999718e0-8642-11e8-8a5a-db818b7189f6" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo-12-15314481176901253615439.jpg" width="" height=""/></noscript></div> </div> <p>Tuân tần xuất thân từ gia tộc Y Nhĩ Căn Giác La thuộc Mãn Châu tương lam kỳ. Bà tiến cung vào năm Càn Long thứ 41 và được phong làm Tuân tần. </p> <p>Năm Càn Long thứ 59, bà được sắc phong làm Tuân phi. Bà qua đời vào năm Gia Khánh thứ 2 và được tổ chức lễ tang theo phẩm cấp quý phi.</p> <p><i>(Nguồn: kknews + QQ)</i></p> </p></div> <p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://suckhoevang.net/goto/http://soha.vn/12-buc-tranh-ve-phi-tan-duoc-vua-can-long-coi-trong-cat-giau-nhu-bau-vat-ai-len-xem-se-bi-xu-tu-20180713092056077.htm" >Source link </a></noindex></p> <div class="related-post grid" ><div class="post-list "><div class="item"> <div class="thumb"> <a href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/khoa-hoc-noi-day-la-nhung-mui-huong-kinh-khung-nhat-tren-the-gioi-bat-ngo-nhat-la-so-4.html"><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/photo1533633115622-1533633115622848291935.jpg" ><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/photo1533633115622-1533633115622848291935.jpg" /></noscript></a></div> <div class="title"> <a class="title" class="title" href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/khoa-hoc-noi-day-la-nhung-mui-huong-kinh-khung-nhat-tren-the-gioi-bat-ngo-nhat-la-so-4.html">Khoa học nói đây là những mùi hương kinh khủng nhất trên thế giới, bất ngờ nhất là số 4</a> </div> <div class="excerpt"> Nếu ai đó hỏi bạn rằng, mùi gì là khủng khiếp nhất trên thế giới, <a class="read-more" href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/khoa-hoc-noi-day-la-nhung-mui-huong-kinh-khung-nhat-tren-the-gioi-bat-ngo-nhat-la-so-4.html"> </a></div></div> <!-- .item --><div class="item"> <div class="thumb"> <a href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/nhan-vien-tu-phap-nhieu-lan-giao-cau-voi-be-gai-14-tuoi.html"><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/photo1533288798348-153328879834893898137.jpg" ><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/photo1533288798348-153328879834893898137.jpg" /></noscript></a></div> <div class="title"> <a class="title" class="title" href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/nhan-vien-tu-phap-nhieu-lan-giao-cau-voi-be-gai-14-tuoi.html">Nhân viên tư pháp nhiều lần giao cấu với bé gái 14 tuổi</a> </div> <div class="excerpt"> Trước đó, khi ông Lực đang còn đương chức, Công an huyện Cát Tiên nhận <a class="read-more" href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/nhan-vien-tu-phap-nhieu-lan-giao-cau-voi-be-gai-14-tuoi.html"> </a></div></div> <!-- .item --><div class="item"> <div class="thumb"> <a href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/chien-tranh-thuong-mai-tren-the-thang-tt-trump-an-y-bi-tq-can-mui-chuyen-trieu-tien.html"><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/photo1533116368361-15331163683611868166754.jpg" ><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/photo1533116368361-15331163683611868166754.jpg" /></noscript></a></div> <div class="title"> <a class="title" class="title" href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/chien-tranh-thuong-mai-tren-the-thang-tt-trump-an-y-bi-tq-can-mui-chuyen-trieu-tien.html">Chiến tranh thương mại trên thế thắng, TT Trump ẩn ý bị TQ “cản mũi” chuyện Triều Tiên</a> </div> <div class="excerpt"> Phát biểu của ông Trump trước những người ủng hộ ở Tampa, bang Florida, ngày <a class="read-more" href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/chien-tranh-thuong-mai-tren-the-thang-tt-trump-an-y-bi-tq-can-mui-chuyen-trieu-tien.html"> </a></div></div> <!-- .item --><div class="item"> <div class="thumb"> <a href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/trong-cay-tren-sao-hoa-kho-den-muc-nao-dap-an-la-khong-tuong.html"><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo1532831523402-15328315234021191115126.jpg" ><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo1532831523402-15328315234021191115126.jpg" /></noscript></a></div> <div class="title"> <a class="title" class="title" href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/trong-cay-tren-sao-hoa-kho-den-muc-nao-dap-an-la-khong-tuong.html">Trồng cây trên sao Hỏa khó đến mức nào? Đáp án là không tưởng!</a> </div> <div class="excerpt"> Với kế hoạch chinh phục sao Hỏa trong vòng 1 thập kỷ tới thì ngay <a class="read-more" href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/trong-cay-tren-sao-hoa-kho-den-muc-nao-dap-an-la-khong-tuong.html"> </a></div></div> <!-- .item --><div class="item"> <div class="thumb"> <a href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/canh-sat-bi-thuong-khi-khong-che-thanh-nien-nghi-ngao-da-nhot-ban-gai-dot-phong-tro-o-sai-gon.html"><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo1532767531820-1532767531820334518322.jpg" ><noscript><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/photo1532767531820-1532767531820334518322.jpg" /></noscript></a></div> <div class="title"> <a class="title" class="title" href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/canh-sat-bi-thuong-khi-khong-che-thanh-nien-nghi-ngao-da-nhot-ban-gai-dot-phong-tro-o-sai-gon.html">Cảnh sát bị thương khi khống chế thanh niên nghi ngáo đá nhốt bạn gái, đốt phòng trọ ở Sài Gòn</a> </div> <div class="excerpt"> Đến chiều 28/7, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vẫn  đang điều tra vụ một <a class="read-more" href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/canh-sat-bi-thuong-khi-khong-che-thanh-nien-nghi-ngao-da-nhot-ban-gai-dot-phong-tro-o-sai-gon.html"> </a></div></div> <!-- .item --></div><!-- .post-list --></div><!-- .related-post --> <style type="text/css"> .related-post{} .related-post .post-list{ text-align:left; } .related-post .post-list .item{ } .related-post .post-list .item .title { font-size:16px; color:#999; line-height:normal; } .related-post .post-list .item .thumb{ max-height:180px; } .related-post .post-list .item .excerpt{ font-size:13px; color:#999; line-height:normal; } .related-post .owl-dots .owl-dot { background:true; color:true; } </style> </div><!-- .entry /--> <div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span> <script> window.___gcfg = {lang: 'en-US'}; (function(w, d, s) { function go(){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], load = function(url, id) { if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.src = url; js.id = id; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }; load('//connect.facebook.net/en/all.js#xfbml=1', 'fbjssdk' ); load('https://apis.google.com/js/plusone.js', 'gplus1js'); load('//platform.twitter.com/widgets.js', 'tweetjs' ); } if (w.addEventListener) { w.addEventListener("load", go, false); } else if (w.attachEvent) { w.attachEvent("onload",go); } }(window, document, 'script')); </script> <ul class="normal-social"> <li> <div class="fb-like" data-href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/12-buc-tranh-ve-phi-tan-duoc-vua-can-long-coi-trong-cat-giau-nhu-bau-vat-ai-len-xem-se-bi-xu-tu.html" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false"></div> </li> <li style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://suckhoevang.net/bai-thuoc/12-buc-tranh-ve-phi-tan-duoc-vua-can-long-coi-trong-cat-giau-nhu-bau-vat-ai-len-xem-se-bi-xu-tu.html"></div></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- .share-post --> <div class="clear"></div> </div><!-- .post-inner --> <script type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","dateCreated":"2018-07-13T05:15:54+00:00","datePublished":"2018-07-13T05:15:54+00:00","dateModified":"2018-07-13T05:15:54+00:00","headline":"12 b\u1ee9c tranh v\u1ebd phi t\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c vua C\u00e0n Long coi tr\u1ecdng, c\u1ea5t gi\u1ea5u nh\u01b0 b\u00e1u v\u1eadt, ai l\u00e9n xem s\u1ebd b\u1ecb x\u1eed t\u1eed","name":"12 b\u1ee9c tranh v\u1ebd phi t\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c vua C\u00e0n Long coi tr\u1ecdng, c\u1ea5t gi\u1ea5u nh\u01b0 b\u00e1u v\u1eadt, ai l\u00e9n xem s\u1ebd b\u1ecb x\u1eed t\u1eed","keywords":"b\u00e0i thu\u1ed1c,bai thuoc dan gian,B\u00e0i thu\u1ed1c hay","url":"http:\/\/suckhoevang.net\/bai-thuoc\/12-buc-tranh-ve-phi-tan-duoc-vua-can-long-coi-trong-cat-giau-nhu-bau-vat-ai-len-xem-se-bi-xu-tu.html","description":"C\u00e0n Long kh\u00f4ng ch\u1ec9 n\u1ed5i danh l\u00e0 \u00f4ng vua \u0111a t\u00ecnh nh\u1ea5t Trung Hoa m\u00e0 c\u00f2n l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi c\u00f3 t\u00ecnh y\u00eau cu\u1ed3ng nhi\u1ec7t v\u1edbi ngh\u1ec7 thu\u1eadt, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 tranh v\u1ebd.\u00a0C\u0169ng v\u00ec v\u1eady m\u00e0 trong s\u1ed1 nh\u1eefng v\u1ecb quan \u0111\u01b0\u1ee3c C\u00e0n Long \u01b0u \u00e1i nh","copyrightYear":"2018","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"S\u1ee9c kh\u1ecfe v\u00e0ng - trang tin s\u1ee9c kho\u1ebb cho m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi","logo":{"@type":"ImageObject","url":"http:\/\/suckhoevang.net\/wp-content\/uploads\/logo.png"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/healthisgold"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/suckhoevang.net\/bai-thuoc\/12-buc-tranh-ve-phi-tan-duoc-vua-can-long-coi-trong-cat-giau-nhu-bau-vat-ai-len-xem-se-bi-xu-tu.html"},"author":{"@type":"Person","name":"V\u00e0ng S\u1ee9c Kh\u1ecfe","url":"http:\/\/suckhoevang.net\/author\/suckhoevang"},"articleSection":"B\u00e0i thu\u1ed1c","articleBody":" C\u00e0n Long kh\u00f4ng ch\u1ec9 n\u1ed5i danh l\u00e0 \u00f4ng vua \u0111a t\u00ecnh nh\u1ea5t Trung Hoa m\u00e0 c\u00f2n l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi c\u00f3 t\u00ecnh y\u00eau cu\u1ed3ng nhi\u1ec7t v\u1edbi ngh\u1ec7 thu\u1eadt, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 tranh v\u1ebd.\u00a0C\u0169ng v\u00ec v\u1eady m\u00e0 trong s\u1ed1 nh\u1eefng v\u1ecb quan \u0111\u01b0\u1ee3c C\u00e0n Long \u01b0u \u00e1i nh\u1ea5t c\u00f3 c\u1ea3 Lang Th\u1ebf Ninh - h\u1ecda s\u0129 n\u1ed5i danh t\u1eebng ph\u1ee5c v\u1ee5 cho ho\u00e0ng th\u1ea5t su\u1ed1t 50 n\u0103m, qua 3 \u0111\u1eddi Ho\u00e0ng \u0111\u1ebf l\u00e0 Khang Hy, Ung\u00a0Ch\u00ednh v\u00e0 C\u00e0n Long. Lang Th\u1ebf Ninh c\u0169ng ch\u00ednh l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi \u0111\u01b0\u1ee3c C\u00e0n Long giao tr\u1ecdng tr\u00e1ch v\u1ebd ch\u00e2n dung c\u1ee7a m\u00ecnh, Ho\u00e0ng h\u1eadu v\u00e0 12 Phi t\u1ea7n m\u00e0 \u00f4ng y\u00eau th\u01b0\u01a1ng nh\u1ea5t.Tr\u01b0\u1edbc khi ch\u1ebft, C\u00e0n Long \u0111\u00e3 c\u1ea9n th\u1eadn g\u1ecdi Ho\u00e0ng \u0111\u1ebf Gia Kh\u00e1nh \u0111\u1ebfn g\u1eb7p m\u00ecnh v\u00e0 d\u1eb7n d\u00f2: \"\u0110em b\u1ee9c tranh n\u00e0y c\u1ea5t \u1edf trong c\u00e1i h\u1ed9p ni\u00eam phong th\u1eadt k\u00edn. N\u1ebfu nh\u01b0 sau n\u00e0y c\u00f3 ai nh\u00ecn th\u1ea5y b\u1ee9c tranh th\u00ec ph\u1ea3i l\u0103ng tr\u00ec x\u1eed t\u1eed\".\u00a0Gia Kh\u00e1nh \u0111\u1ebf kh\u00f4ng d\u00e1m tr\u00e1i \u00fd vua cha n\u00ean \u0111\u00e3 gi\u1ea5u h\u1ed9p \u0111\u1ef1ng tranh trong v\u01b0\u1eddn Vi\u00ean Minh. Sau n\u00e0y v\u01b0\u1eddn Vi\u00ean Minh b\u1ecb li\u00ean minh 8 n\u01b0\u1edbc ph\u00e1 h\u1ee7y, b\u1ee9c tranh c\u0169ng b\u1ecb l\u01b0u l\u1ea1c \u0111\u1ebfn b\u1ea3o t\u00e0ng m\u1ef9 thu\u1eadt \u1edf M\u1ef9 v\u00e0 cho \u0111\u1ebfn t\u1eadn v\u00e0i n\u0103m g\u1ea7n \u0111\u00e2y m\u1edbi ch\u00ednh th\u1ee9c \u0111\u01b0\u1ee3c h\u00e9 l\u1ed9.Hi\u1ebfu Hi\u1ec1n Thu\u1ea7n Ho\u00e0ng h\u1eadu, hay c\u00f2n g\u1ecdi l\u00e0 Ph\u00fa S\u00e1t Ho\u00e0ng h\u1eadu.Hi\u1ebfu Hi\u1ec1n Thu\u1ea7n Ho\u00e0ng h\u1eadu, hay c\u00f2n g\u1ecdi l\u00e0 Ph\u00fa S\u00e1t Ho\u00e0ng h\u1eadu. B\u00e0 xu\u1ea5t th\u00e2n trong gia \u0111\u00ecnh qu\u00fd t\u1ed9c l\u1eebng l\u1eaby c\u1ee7a M\u00e3n Thanh, c\u00f3 b\u1ed1, c\u00e1c b\u00e1c v\u00e0 anh em \u0111\u1ec1u n\u1eafm gi\u1eef nh\u1eefng ch\u1ee9c v\u1ee5 quan tr\u1ecdng trong tri\u1ec1u \u0111\u00ecnh.\u00a0Ngay t\u1eeb nh\u1ecf, b\u00e0 \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c nu\u00f4i d\u1ea1y k\u1ef9 l\u01b0\u1ee1ng n\u00ean r\u1ea5t \u0111\u01b0\u1ee3c Ho\u00e0ng \u0111\u1ebf Ung Ch\u00ednh coi tr\u1ecdng, xem l\u00e0 b\u1eadc m\u1eabu nghi t\u01b0\u01a1ng lai c\u1ee7a \u0111\u1ea1i Thanh.N\u0103m 16 tu\u1ed5i, b\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c Ung Ch\u00ednh ho\u00e0ng \u0111\u1ebf phong l\u00e0m ph\u00fac t\u1ea5n cho Ho\u1eb1ng L\u1ecbch. Sau khi Ho\u1eb1ng L\u1ecbch l\u00ean ng\u00f4i, l\u1ea5y ni\u00ean hi\u1ec7u l\u00e0 C\u00e0n Long \u0111\u00e3 l\u1eadp b\u00e0 l\u00e0m Ho\u00e0ng h\u1eadu.\u00a0Hi\u1ebfu Hi\u1ec1n Thu\u1ea7n Ho\u00e0ng h\u1eadu n\u1ed5i ti\u1ebfng hi\u1ec1n l\u00e0nh, ti\u1ebft ki\u1ec7m n\u00ean r\u1ea5t \u0111\u01b0\u1ee3c C\u00e0n Long s\u1ee7ng \u00e1i, t\u00f4n k\u00ednh. N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 13, b\u00e0 c\u00f9ng Ho\u00e0ng \u0111\u1ebf \u0111i \u0111\u00f4ng tu\u1ea7n r\u1ed3i qua \u0111\u1eddi khi \u0111ang tr\u00ean \u0111\u01b0\u1eddng quay v\u1ec1.B\u00e0 sinh cho C\u00e0n Long 2 ng\u01b0\u1eddi con trai v\u00e0 2 ng\u01b0\u1eddi con g\u00e1i. Tuy nhi\u00ean ngo\u1ea1i tr\u1eeb con g\u00e1i th\u1ee9 2 l\u00e0 C\u1ed1 Lu\u00e2n H\u00f2a K\u00ednh C\u00f4ng ch\u00faa th\u00ec 3 ng\u01b0\u1eddi con c\u00f2n l\u1ea1i c\u1ee7a b\u00e0 \u0111\u1ec1u ch\u1ebft y\u1ec3u.Qu\u00fd phi hay c\u00f2n g\u1ecdi l\u00e0 Tu\u1ec7 Hi\u1ec1n Ho\u00e0ng qu\u00fd phi.Qu\u00fd phi hay c\u00f2n g\u1ecdi l\u00e0 Tu\u1ec7 Hi\u1ec1n Ho\u00e0ng qu\u00fd phi v\u1ed1n h\u1ecd Cao th\u1ecb, xu\u1ea5t th\u00e2n t\u1eeb t\u1ea7ng l\u1edbp bao y (n\u00f4 t\u00e0i ph\u1ee5c v\u1ee5 ri\u00eang cho T\u01b0\u01a1ng Ho\u00e0ng k\u1ef3).\u00a0D\u00f9 gia t\u1ed9c kh\u00f4ng thu\u1ed9c h\u00e0ng hi\u1ec3n h\u00e1ch nh\u01b0ng v\u1eabn c\u00f3 ch\u1ee9c quy\u1ec1n. Tuy nhi\u00ean v\u00ec xu\u1ea5t th\u00e2n bao y n\u00ean ban \u0111\u1ea7u b\u00e0 ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c Ung Ch\u00ednh tuy\u1ec3n v\u00e0o ph\u1ee7 c\u1ee7a B\u1ea3o th\u00e2n v\u01b0\u01a1ng Ho\u1eb1ng L\u1ecbch \u0111\u1ec3 h\u1ea7u h\u1ea1, phong l\u00e0m s\u1eed n\u1eef. Sau \u0111\u00f3 Ung Ch\u00ednh m\u1edbi th\u0103ng b\u00e0 l\u00ean l\u00e0m Tr\u1eafc Ph\u00fac t\u1ea5n.D\u00f9 xu\u1ea5t th\u00e2n kh\u00f4ng cao nh\u01b0ng Cao Th\u1ecb v\u1eabn r\u1ea5t \u0111\u01b0\u1ee3c C\u00e0n Long s\u1ee7ng \u00e1i. Sau khi \u0111\u0103ng c\u01a1, \u00f4ng \u0111\u00e3 phong b\u00e0 l\u00e0m Qu\u00fd phi, c\u0169ng n\u00e2ng gia t\u1ed9c Cao th\u1ecb v\u1ed1n l\u00e0m bao y l\u00ean th\u00e0nh T\u01b0\u01a1ng Ho\u00e0ng k\u1ef3.\u00a0B\u00e0 l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi duy nh\u1ea5t \u0111\u01b0\u1ee3c phong l\u00e0m Qu\u00fd phi l\u00fac b\u1ea5y gi\u1edd v\u00e0 \u0111\u1ecba v\u1ecb ch\u1ec9 d\u01b0\u1edbi Ho\u00e0ng h\u1eadu. N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 10, Cao th\u1ecb b\u1ecb b\u1ec7nh n\u1eb7ng n\u00ean \u0111\u01b0\u1ee3c C\u00e0n Long n\u00e2ng l\u00ean th\u00e0nh Ho\u00e0ng qu\u00fd phi v\u00e0 m\u1ea5t sau \u0111\u00f3 v\u00e0i ng\u00e0y. Khi \u0111\u00f3 b\u00e0 ch\u1ec9 m\u1edbi 24 tu\u1ed5i.Thu\u1ea7n phi l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng phi t\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c C\u00e0n Long s\u1ee7ng \u00e1i nh\u1ea5t. B\u00e0 v\u1ed1n h\u1ecd T\u00f4 l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi H\u00e1n con nh\u00e0 th\u01b0\u1eddng d\u00e2n ch\u1ee9 kh\u00f4ng xu\u1ea5t th\u00e2n t\u1eeb danh gia v\u1ecdng t\u1ed9c.\u00a0Sau khi tr\u01b0\u1edfng th\u00e0nh, b\u00e0 nh\u1eadp ph\u1ee7 B\u1ea3o th\u00e2n v\u01b0\u01a1ng l\u00e0m c\u00e1ch c\u00e1ch (c\u00e1ch g\u1ecdi th\u1ecb thi\u1ebfp c\u1ee7a v\u01b0\u01a1ng c\u00f4ng qu\u00fd t\u1ed9c M\u00e3n Thanh). V\u00ec xu\u1ea5t th\u00e2n b\u00ecnh d\u00e2n n\u00ean d\u00f9 sinh con b\u00e0 v\u1eabn kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c n\u00e2ng l\u00ean l\u00e0m Tr\u1eafc ph\u00fac t\u1ea5n.Sau khi C\u00e0n Long l\u00ean ng\u00f4i, b\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c phong l\u00e0m Thu\u1ea7n t\u1ea7n r\u1ed3i 1 n\u0103m sau \u0111\u00f3 l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c phong l\u00ean l\u00e0m Thu\u1ea7n phi. Gia t\u1ed9c b\u00e0 nh\u1edd v\u1eady m\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u00e1t nh\u1eadp v\u00e0o H\u00e1n qu\u00e2n Ch\u00ednh B\u1ea1ch k\u1ef3.\u00a0N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 10, Thu\u1ea7n phi l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c th\u0103ng l\u00ean l\u00e0m Thu\u1ea7n qu\u00fd phi. Khi n\u00e0y \u0111\u1ecba v\u1ecb c\u1ee7a b\u00e0 ch\u1ec9 d\u01b0\u1edbi Ho\u00e0ng h\u1eadu v\u00e0 Cao th\u1ecb, tr\u00ean c\u1ea3 Nh\u00e0n phi l\u00e0 K\u1ebf Ho\u00e0ng h\u1eadu sau n\u00e0y.N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 25, b\u00e0 l\u00e2m tr\u1ecdng b\u1ec7nh n\u00ean \u0111\u01b0\u1ee3c phong l\u00e0m Ho\u00e0ng qu\u00fd phi r\u1ed3i qua \u0111\u1eddi sau \u0111\u00f3 v\u00e0i ng\u00e0y, h\u01b0\u1edfng th\u1ecd 48 tu\u1ed5i. Thu\u1ea7n phi sinh cho ho\u00e0ng \u0111\u1ebf 2 ho\u00e0ng t\u1eed v\u00e0 1 c\u00f4ng ch\u00faa.Gia phi l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi g\u1ed1c Tri\u1ec1u Ti\u00ean, xu\u1ea5t th\u00e2n t\u1eeb bao y. B\u00e0 nh\u1eadp ph\u1ee7 Ho\u1eb1ng L\u1ecbch v\u1edbi th\u00e2n ph\u1eadn c\u00e1ch c\u00e1ch. Sau khi C\u00e0n Long l\u00ean ng\u00f4i, b\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m Qu\u00fd nh\u00e2n.\u00a0N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 6 b\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c phong l\u00e0m Gia phi. N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 13 b\u00e0 l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ea5n phong l\u00e0m Gia qu\u00fd phi. 7 n\u0103m sau \u0111\u00f3, b\u00e0 l\u00e2m tr\u1ecdng b\u1ec7nh qua \u0111\u1eddi \u1edf tu\u1ed5i 42 v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c truy t\u1eb7ng th\u1ee5y hi\u1ec7u l\u00e0 Th\u1ee5c Gia Ho\u00e0ng qu\u00fd phi.B\u00e0 sinh cho C\u00e0n Long 4 ng\u01b0\u1eddi con trai. Ngo\u1ea1i tr\u1eeb con trai th\u1ee9 3 l\u00e0 C\u1eedu aka ch\u1ebft y\u1ec3u th\u00ec 3 ng\u01b0\u1eddi c\u00f2n l\u1ea1i \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c phong l\u00e0m th\u00e2n v\u01b0\u01a1ng.L\u1ec7nh phi l\u00e0 m\u1eb9 \u0111\u1ebb c\u1ee7a Ho\u00e0ng \u0111\u1ebf Gia Kh\u00e1nh. B\u00e0 xu\u1ea5t th\u00e2n t\u1eeb gia t\u1ed9c Ng\u1ee5y th\u1ecb do Ch\u00ednh ho\u00e0ng k\u1ef3 bao y qu\u1ea3n l\u00fd.\u00a0Sau n\u00e0y khi Gia Kh\u00e1nh \u0111\u1ebf \u0111\u0103ng c\u01a1, \u00f4ng \u0111\u00e3 n\u00e2ng gia t\u1ed9c b\u00ean ngo\u1ea1i th\u00e0nh T\u01b0\u01a1ng Ho\u00e0ng k\u1ef3, \u0111\u1ed5i h\u1ecd th\u00e0nh Ng\u1ee5y Giai th\u1ecb. B\u00e0 c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c con trai truy phong l\u00e0m Hi\u1ebfu Nghi Thu\u1ea7n Ho\u00e0ng h\u1eadu.B\u00e0 nh\u1eadp cung v\u1edbi th\u00e2n ph\u1eadn l\u00e0 cung n\u1eef. N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 10, b\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ee7ng h\u1ea1nh v\u00e0 phong l\u00e0m qu\u00fd nh\u00e2n. C\u00f9ng n\u0103m C\u00e0n Long l\u1ea1i phong b\u00e0 l\u00e0m L\u1ec7nh T\u1ea7n. 3 n\u0103m sau \u0111\u00f3, L\u1ec7nh t\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c n\u00e2ng l\u00ean th\u00e0nh L\u1ec7nh phi.\u00a0N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 25, L\u1ec7nh phi l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c th\u0103ng l\u00ean l\u00e0m L\u1ec7nh qu\u00fd phi, b\u00e0 c\u0169ng l\u00e0 Qu\u00fd phi duy nh\u1ea5t kh\u00f4ng c\u00f3 xu\u1ea5t th\u00e2n hi\u1ec3n h\u00e1ch.\u00a0N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 30, \u00d4 L\u1ea1p Na L\u1ea1p Ho\u00e0ng h\u1eadu b\u1ecb th\u1ea5t s\u1ee7ng, L\u1ec7nh qu\u00fd phi \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ea5n phong l\u00e0m Ho\u00e0ng Qu\u00fd phi v\u00e0 cai qu\u1ea3n h\u1eadu cung. N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 40, b\u00e0 qua \u0111\u1eddi \u1edf tu\u1ed5i 47.C\u00f3 th\u1ec3 n\u00f3i L\u1ec7nh phi l\u00e0 v\u1ecb phi t\u1ea7n sinh \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u con nh\u1ea5t trong l\u1ecbch s\u1eed nh\u00e0 Thanh, bao g\u1ed3m 4 ho\u00e0ng t\u1eed v\u00e0 2 c\u00f4ng ch\u00faa. Trong \u0111\u00f3 c\u00f3 2 ho\u00e0ng t\u1eed ch\u1ebft y\u1ec3u c\u00f2n 2 c\u00f4ng ch\u00faa ph\u1ea3i l\u1ea5y ch\u1ed3ng M\u00f4ng C\u1ed5 v\u00e0 \u0111\u1ec1u qua \u0111\u1eddi khi m\u1edbi h\u01a1n 20 tu\u1ed5i.Th\u01b0 phi xu\u1ea5t th\u00e2n c\u1ef1c k\u1ef3 hi\u1ec3n h\u00e1ch t\u1eeb Ch\u00ednh ho\u00e0ng k\u1ef3. B\u00e0 nh\u1eadp cung v\u00e0o n\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 14 khi m\u1edbi 14 tu\u1ed5i v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c phong l\u00e0m Qu\u00fd nh\u00e2n.\u00a01 tu\u1ea7n sau \u0111\u00f3 b\u00e0 l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eafc phong l\u00e0m Th\u01b0 t\u1ea7n r\u1ed3i th\u0103ng l\u00ean l\u00e0m Th\u01b0 phi v\u00e0o c\u00f9ng n\u0103m. B\u00e0 qua \u0111\u1eddi v\u00e0o n\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 42, h\u01b0\u1edfng th\u1ecd 50 tu\u1ed5i.Th\u01b0 phi sinh \u0111\u01b0\u1ee3c ng\u01b0\u1eddi con duy nh\u1ea5t l\u00e0 Th\u1eadp Ho\u00e0ng t\u1eed nh\u01b0ng l\u1ea1i ch\u1ebft y\u1ec3u khi m\u1edbi 3 tu\u1ed5i.Kh\u00e1nh t\u1ea7n v\u1ed1n h\u1ecd L\u1ee5c xu\u1ea5t th\u00e2n l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi H\u00e1n. B\u00e0 nh\u1eadp cung v\u00e0o n\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 5 v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c phong l\u00e0m Qu\u00fd nh\u00e2n. 10 n\u0103m sau b\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ea5n phong l\u00e0m Kh\u00e1nh T\u1ea5n.\u00a0N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 24 b\u00e0 ti\u1ebfp t\u1ee5c \u0111\u01b0\u1ee3c th\u0103ng l\u00ean l\u00e0m Kh\u00e1nh phi. N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 33, b\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ea5n phong l\u00e0m Kh\u00e1nh Qu\u00fd phi v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c C\u00e0n Long giao nhi\u1ec7m v\u1ee5 nu\u00f4i d\u01b0\u1ee1ng Ho\u00e0ng \u0111\u1ebf Gia Kh\u00e1nh t\u1eeb khi \u00f4ng m\u1edbi ch\u00e0o \u0111\u1eddi.B\u00e0 qua \u0111\u1eddi v\u00e0o n\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 39. Sau n\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c Gia Kh\u00e1nh truy phong l\u00e0m Kh\u00e1nh Cung Ho\u00e0ng qu\u00fd phi.D\u0129nh t\u1ea7n t\u1ee9c D\u0129nh Qu\u00fd phi.D\u0129nh t\u1ea7n t\u1ee9c D\u0129nh Qu\u00fd phi. B\u00e0 xu\u1ea5t th\u00e2n M\u00f4ng C\u1ed5 t\u01b0\u01a1ng h\u1ed3ng k\u1ef3 v\u00e0 l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi M\u00f4ng C\u1ed5 ch\u00ednh g\u1ed1c. B\u00e0 nh\u1eadp cung v\u00e0o n\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 13, s\u1eafc phong l\u00e0m Qu\u00fd nh\u00e2n. \u0110\u1ebfn n\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 16 th\u00ec th\u0103ng l\u00e0m D\u0129nh t\u1ea7n.\u00a0N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 24, b\u00e0 l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eafc phong l\u00e0m D\u0129nh phi r\u1ed3i \u1edf v\u1ecb tr\u00ed n\u00e0y cho \u0111\u1ebfn khi C\u00e0n Long th\u00e0nh Th\u00e1i Th\u01b0\u1ee3ng ho\u00e0ng.\u00a0N\u0103m Gia Kh\u00e1nh th\u1ee9 3, Th\u00e1i Th\u01b0\u1ee3ng ho\u00e0ng C\u00e0n Long h\u1ea1 chi\u1ebfu phong b\u00e0 l\u00e0m Qu\u00fd phi. B\u00e0 qua \u0111\u1eddi l\u00e0m n\u0103m Gia Kh\u00e1nh th\u1ee9 5, 20 ng\u00e0y sau khi \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed5 ch\u1ee9c th\u1ecd th\u1ea7n 70 tu\u1ed5i.H\u00e3n t\u1ea7n xu\u1ea5t th\u00e2n l\u00e0 gia t\u1ed9c \u0110\u1edbi Giai thu\u1ed9c M\u00e3n Ch\u00e2u t\u01b0\u01a1ng ho\u00e0ng k\u1ef3. Cha b\u00e0 l\u00e0 t\u1ed5ng \u0111\u1ed1c Na T\u00f4 \u0110\u1ed3, tr\u1ecdng th\u1ea7n d\u01b0\u1edbi 2 tri\u1ec1u Ung Ch\u00ednh v\u00e0 C\u00e0n Long t\u1eebng l\u00e0m \u0111\u1ebfn ch\u1ee9c Th\u01b0\u1ee3ng th\u01b0, T\u1ed5ng \u0111\u1ed1c...\u00a0Na T\u00f4 \u0110\u1ed3 qua \u0111\u1eddi trong l\u00fac tr\u1ecb th\u1ee7y n\u00ean C\u00e0n Long \u0111\u00e3 nh\u1eadp b\u00e0i v\u1ecb c\u1ee7a \u00f4ng v\u00e0o t\u1eeb \u0111\u01b0\u1eddng d\u00e0nh ri\u00eang cho c\u00e1c \u0111\u1ea1i th\u1ea7n c\u00f3 c\u00f4ng v\u1edbi tri\u1ec1u \u0111\u00ecnh. B\u1ea3n th\u00e2n \u0110\u1edbi Giai th\u1ecb c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u01b0a v\u00e0o cung v\u00e0 phong l\u00e0m H\u00e3n t\u1ea7n.\u00a0N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 28, H\u00e3n t\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ea5n phong l\u00e0m H\u00e3n phi. Tuy nhi\u00ean n\u1eeda n\u0103m sau \u0111\u00f3 b\u00e0 l\u1ea1i qua \u0111\u1eddi \u0111\u1ed9t ng\u1ed9t khi \u0111ang mang thai l\u1ea7n 3. C\u00e0n Long v\u00ec th\u01b0\u01a1ng ti\u1ebfc n\u00ean \u0111\u00e3 n\u00e2ng b\u00e0 l\u00ean th\u00e0nh Qu\u00fd phi.H\u00e3n t\u1ea7n sinh cho C\u00e0n Long 2 c\u00f4ng ch\u00faa nh\u01b0ng c\u1ea3 2 \u0111\u1ec1u ch\u1ebft y\u1ec3u.\u0110\u00f4n phi hay c\u00f2n g\u1ecdi l\u00e0 U\u00f4ng th\u1ecb.\u0110\u00f4n phi hay c\u00f2n g\u1ecdi l\u00e0 U\u00f4ng th\u1ecb, m\u1eb9 \u0111\u1ebb c\u1ee7a C\u1ed1 Lu\u00e2n H\u00f2a Hi\u1ebfu c\u00f4ng ch\u00faa - c\u00f4ng ch\u00faa \u0111\u01b0\u1ee3c C\u00e0n Long y\u00eau th\u01b0\u01a1ng nh\u1ea5t. \u0110\u00f4n phi nh\u1eadp cung v\u00e0o n\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 29 v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c phong l\u00e0m V\u0129nh th\u01b0\u1eddng t\u1ea1i.\u00a0Ch\u1ec9 th\u1eddi gian ng\u1eafn sau \u0111\u00f3 b\u00e0 \u0111\u00e3 chi\u1ebfm \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u00e1i tim C\u00e0n Long v\u00e0 nhanh ch\u00f3ng th\u0103ng l\u00ean l\u00e0m Qu\u00fd nh\u00e2n. C\u00e0n Long n\u0103m th\u1ee9 35, b\u00e0 l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c phong l\u00e0m \u0110\u00f4n t\u1ea7n r\u1ed3i th\u00e0nh \u0110\u00f4n phi v\u00e0o n\u0103m th\u1ee9 39.\u00a0B\u00e0 t\u1eebng b\u1ecb gi\u00e1ng ch\u1ee9c l\u00e0m \u0110\u00f4n t\u1ea7n v\u00ec \u0111\u00e1nh ch\u1ebft m\u1ed9t cung n\u1eef. Nh\u1edd c\u00f4ng ch\u00faa C\u1ed1 Lu\u00e2n H\u00f2a Hi\u1ebfu m\u00e0 sau \u0111\u00f3 l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u1ee5c h\u1ed3i phong hi\u1ec7u \u0110\u00f4n phi. Thu\u1eadn phi xu\u1ea5t th\u00e2n t\u1eeb gia t\u1ed9c N\u1eefu H\u1ed7 L\u1ed9c c\u1ee7a M\u00e3n Ch\u00e2u. B\u00e0 c\u00f4 t\u1ed5 c\u1ee7a Thu\u1eadn phi ch\u00ednh l\u00e0 Hi\u1ebfu Chi\u00eau Nh\u00e2n ho\u00e0ng h\u1eadu c\u1ee7a ho\u00e0ng \u0111\u1ebf Khang Hy.\u00a0N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 31, b\u00e0 nh\u1eadp cung v\u1edbi phong hi\u1ec7u Th\u01b0\u1eddng qu\u00fd nh\u00e2n. 2 n\u0103m sau \u0111\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c th\u0103ng l\u00ean l\u00e0m Thu\u1eadn t\u1ea7n. N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 41, b\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eafc phong l\u00e0m Thu\u1eadn phi.\u00a0Tuy nhi\u00ean \u0111\u1ebfn n\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 53 b\u00e0 l\u1ea1i b\u1ecb gi\u00e1ng xu\u1ed1ng th\u00e0nh Thu\u1eadn Qu\u00fd nh\u00e2n m\u00e0 kh\u00f4ng r\u00f5 l\u00fd do. Th\u00e1ng 2 c\u00f9ng n\u0103m \u0111\u00f3 b\u00e0 \u0111\u1ed9t ng\u1ed9t qua \u0111\u1eddi.Tu\u00e2n t\u1ea7n xu\u1ea5t th\u00e2n t\u1eeb gia t\u1ed9c Y Nh\u0129 C\u0103n Gi\u00e1c La thu\u1ed9c M\u00e3n Ch\u00e2u t\u01b0\u01a1ng lam k\u1ef3. B\u00e0 ti\u1ebfn cung v\u00e0o n\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 41 v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c phong l\u00e0m Tu\u00e2n t\u1ea7n.\u00a0N\u0103m C\u00e0n Long th\u1ee9 59, b\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eafc phong l\u00e0m Tu\u00e2n phi. B\u00e0 qua \u0111\u1eddi v\u00e0o n\u0103m Gia Kh\u00e1nh th\u1ee9 2 v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed5 ch\u1ee9c l\u1ec5 tang theo ph\u1ea9m c\u1ea5p qu\u00fd phi.(Ngu\u1ed3n: kknews + QQ) \r\nSource link ","image":{"@type":"ImageObject","url":"\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/photo1531448383771-1531448383771988586427.jpg","width":696,"height":315}}</script> </article><!-- .post-listing --> <div class="e3lan e3lan-post"> <div class="ads"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Auto Ads --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1302941179181914" data-ad-slot="9337590436" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div> <div class="ads"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- ADS auto --> <ins class="adsbygoogle" style="display: block;" data-ad-client="ca-pub-8887864852991532" data-ad-slot="2696028646" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> <section id="related_posts"> <div class="block-head"> <h3>Related Articles</h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="/bai-thuoc/khoa-hoc-noi-day-la-nhung-mui-huong-kinh-khung-nhat-tren-the-gioi-bat-ngo-nhat-la-so-4.html"> <img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/photo1533633115622-1533633115622848291935-310x165.jpg" width="310" height="165" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt><noscript><img width="310" height="165" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/photo1533633115622-1533633115622848291935-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" /></noscript> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="/bai-thuoc/khoa-hoc-noi-day-la-nhung-mui-huong-kinh-khung-nhat-tren-the-gioi-bat-ngo-nhat-la-so-4.html" rel="bookmark">Khoa học nói đây là những mùi hương kinh khủng nhất trên thế giới, bất ngờ nhất là số 4</a></h3> <p class="post-meta"></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="/bai-thuoc/nhan-vien-tu-phap-nhieu-lan-giao-cau-voi-be-gai-14-tuoi.html"> <img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/photo1533288798348-153328879834893898137-310x165.jpg" width="310" height="165" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt><noscript><img width="310" height="165" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/photo1533288798348-153328879834893898137-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" /></noscript> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="/bai-thuoc/nhan-vien-tu-phap-nhieu-lan-giao-cau-voi-be-gai-14-tuoi.html" rel="bookmark">Nhân viên tư pháp nhiều lần giao cấu với bé gái 14 tuổi</a></h3> <p class="post-meta"></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="/bai-thuoc/chien-tranh-thuong-mai-tren-the-thang-tt-trump-an-y-bi-tq-can-mui-chuyen-trieu-tien.html"> <img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/photo1533116368361-15331163683611868166754-310x165.jpg" width="310" height="165" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt><noscript><img width="310" height="165" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/photo1533116368361-15331163683611868166754-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" /></noscript> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="/bai-thuoc/chien-tranh-thuong-mai-tren-the-thang-tt-trump-an-y-bi-tq-can-mui-chuyen-trieu-tien.html" rel="bookmark">Chiến tranh thương mại trên thế thắng, TT Trump ẩn ý bị TQ “cản mũi” chuyện Triều Tiên</a></h3> <p class="post-meta"></p> </div> <div class="clear"></div> </div> </section> <div id="comments"> <div class="clear"></div> </div><!-- #comments --> </div><!-- .content --> <aside id="sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="nav_menu-3" class="widget-odd widget-first widget-1 chuyende widget widget_nav_menu"><div class="widget-top"><h4>CHUYÊN ĐỀ SỨC KHOẺ</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"><div class="menu-chuyen-de-suc-khoe-container"><ul id="menu-chuyen-de-suc-khoe" class="menu"><li id="menu-item-1646" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1646"><a href="/./tin-suc-khoe">Tin sức khỏe</a></li> <li id="menu-item-53" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-has-children menu-item-53"><a href="/./me-va-be">Mẹ và Bé</a> <ul class="sub-menu"> <li id="menu-item-58" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-58"><a href="/./me-va-be/cham-soc-tre">Chăm sóc trẻ</a></li> <li id="menu-item-59" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-59"><a href="/./me-va-be/nuoi-day-tre">Nuôi dạy trẻ</a></li> </ul> </li> <li id="menu-item-55" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-has-children menu-item-55"><a href="/./suc-khoe">Sức khỏe</a> <ul class="sub-menu"> <li id="menu-item-63" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-63"><a href="/./suc-khoe/tre-em">Trẻ em</a></li> <li id="menu-item-62" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-62"><a href="/./suc-khoe/phu-nu">Phụ nữ</a></li> <li id="menu-item-64" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-64"><a href="/./suc-khoe/dan-ong">Đàn ông</a></li> <li id="menu-item-60" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-60"><a href="/./suc-khoe/cam-nang-suc-khoe">Cẩm nang sức khỏe</a></li> <li id="menu-item-61" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-61"><a href="/./suc-khoe/gioi-tinh">Giới tính</a></li> </ul> </li> <li id="menu-item-56" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-56"><a href="/./tu-van">Tư vấn</a></li> <li id="menu-item-52" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-52"><a href="/./bai-thuoc">Bài thuốc</a></li> <li id="menu-item-54" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-54"><a href="/./phong-mach-online">Phòng mạch online</a></li> </ul></div></div></div><!-- .widget /--> <div id="text-html-widget-3" class="text-html-box" style="text-align:center;"> <iframe frameborder="0" width="100%" height="100%" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x6f7ra9?autoplay=1&html=1&mute=1&logo=0&related=1&info=0&controls=0&quality=240" allowfullscreen=""></iframe> <h2>Quảng cáo + Hợp tác vui lòng gọi</h2> <h2><a href="tel:0909352501" target="_blank">0909 35 25 01</a></h2> </div> <div id="text-html-widget-2" class="text-html-box" style="text-align:center;"> <div class="ads"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Auto Ads --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1302941179181914" data-ad-slot="9337590436" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div> <div class="widget" id="tabbed-widget"> <div class="widget-container"> <div class="widget-top"> <ul class="tabs posts-taps"> <li class="tabs"><a href="#tab2">Recent</a></li><li class="tabs"><a href="#tab1">Popular</a></li><li class="tabs"><a href="#tab3">Comments</a></li><li class="tabs"><a href="#tab4">Tags</a></li> </ul> </div> <div id="tab2" class="tabs-wrap"> <ul> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="/tin-suc-khoe/cap-song-sinh-nguy-11-thang-tuoi-nguy-kich-vi-mac-soi.html" rel="bookmark"><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/387260992225976084148604561650779005386752n-1533711662729527820153-110x75.jpg" width="110" height="75" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt><noscript><img width="110" height="75" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/387260992225976084148604561650779005386752n-1533711662729527820153-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="/tin-suc-khoe/cap-song-sinh-nguy-11-thang-tuoi-nguy-kich-vi-mac-soi.html">Cặp song sinh nguy 11 tháng tuổi nguy kịch vì mắc sởi</a></h3> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="/suc-khoe/co-thu-ngan-toc-dai-qua-goi-tap-luyen-thanh-nguoi-mau-the-hinh.html" rel="bookmark"><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/df-3313-1533635311-7576-1533704833_500x300-110x75.jpg" width="110" height="75" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt><noscript><img width="110" height="75" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/df-3313-1533635311-7576-1533704833_500x300-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="/suc-khoe/co-thu-ngan-toc-dai-qua-goi-tap-luyen-thanh-nguoi-mau-the-hinh.html">Cô thu ngân tóc dài quá gối tập luyện thành người mẫu thể hình</a></h3> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="/suc-khoe/phu-nu/nhap-vien-vi-qua-voi-yeu-sau-sinh.html" rel="bookmark"><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/woman-sad-by-bed-15336210016311751525877-110x75.jpg" width="110" height="75" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt><noscript><img width="110" height="75" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/woman-sad-by-bed-15336210016311751525877-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="/suc-khoe/phu-nu/nhap-vien-vi-qua-voi-yeu-sau-sinh.html">Nhập viện vì quá vội “yêu” sau sinh?</a></h3> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="/suc-khoe/6-nguy-co-suc-khoe-voi-nguoi-qua-gay.html" rel="bookmark"><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/gy-1533696387-6623-1533696461_500x300-110x75.jpg" width="110" height="75" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt><noscript><img width="110" height="75" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/gy-1533696387-6623-1533696461_500x300-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="/suc-khoe/6-nguy-co-suc-khoe-voi-nguoi-qua-gay.html">6 nguy cơ sức khỏe với người quá gầy</a></h3> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="/tin-suc-khoe/rua-ve-sinh-nam-thanh-nien-bi-dau-voi-xit-bon-cau-lot-sau-trong-hau-mon.html" rel="bookmark"><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/mitrangsigmalydvt1-15336367703431377559735-110x75.jpg" width="110" height="75" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt><noscript><img width="110" height="75" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/mitrangsigmalydvt1-15336367703431377559735-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="/tin-suc-khoe/rua-ve-sinh-nam-thanh-nien-bi-dau-voi-xit-bon-cau-lot-sau-trong-hau-mon.html">Rửa vệ sinh, nam thanh niên bị đầu vòi xịt bồn cầu lọt sâu trong hậu môn</a></h3> </li> </ul> </div> <div id="tab1" class="tabs-wrap"> <ul> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="/tin-suc-khoe/cap-song-sinh-nguy-11-thang-tuoi-nguy-kich-vi-mac-soi.html" title="Cặp song sinh nguy 11 tháng tuổi nguy kịch vì mắc sởi" rel="bookmark"><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/387260992225976084148604561650779005386752n-1533711662729527820153-110x75.jpg" width="110" height="75" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt><noscript><img width="110" height="75" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/08/387260992225976084148604561650779005386752n-1533711662729527820153-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="/tin-suc-khoe/cap-song-sinh-nguy-11-thang-tuoi-nguy-kich-vi-mac-soi.html">Cặp song sinh nguy 11 tháng tuổi nguy kịch vì mắc sởi</a></h3> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="/suc-khoe/cam-nang-suc-khoe/giup-quy-ong-khong-can-viagra-van-thang-hoa.html" title="Giúp quý ông không cần Viagra vẫn thăng hoa" rel="bookmark"><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2016/09/20160830195246-3.jpg%20" width="1" height="1" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt><noscript><img width="1" height="1" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2016/09/20160830195246-3.jpg " class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="/suc-khoe/cam-nang-suc-khoe/giup-quy-ong-khong-can-viagra-van-thang-hoa.html">Giúp quý ông không cần Viagra vẫn thăng hoa</a></h3> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="/suc-khoe/cam-nang-suc-khoe/6-loai-thuc-pham-bat-ngo-lam-giam-ham-muon-tinh-duc.html" title="6 loại thực phẩm bất ngờ làm giảm ham muốn tình dục" rel="bookmark"><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2016/09/20160903142553-1.jpg%20" width="1" height="1" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt><noscript><img width="1" height="1" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2016/09/20160903142553-1.jpg " class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="/suc-khoe/cam-nang-suc-khoe/6-loai-thuc-pham-bat-ngo-lam-giam-ham-muon-tinh-duc.html">6 loại thực phẩm bất ngờ làm giảm ham muốn tình dục</a></h3> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="/suc-khoe/cam-nang-suc-khoe/mat-sung-vu-vi-lam-ma-lum-dong-tien-gia-re.html" title="Mặt sưng vù vì làm má lúm đồng tiền giá rẻ" rel="bookmark"><img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2016/09/20160819162100-malum4.jpg%20" width="1" height="1" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt><noscript><img width="1" height="1" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2016/09/20160819162100-malum4.jpg " class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="/suc-khoe/cam-nang-suc-khoe/mat-sung-vu-vi-lam-ma-lum-dong-tien-gia-re.html">Mặt sưng vù vì làm má lúm đồng tiền giá rẻ</a></h3> </li> <li > <h3><a href="/suc-khoe/cam-nang-suc-khoe/5-cach-don-gian-de-co-doi-tinh-binh-khoe.html">5 cách đơn giản để có đội tinh binh khỏe</a></h3> </li> </ul> </div> <div id="tab3" class="tabs-wrap"> <ul> </ul> </div> <div id="tab4" class="tabs-wrap tagcloud"> <a href="/tag/tin-suc-khoe" class="tag-cloud-link tag-link-1142 tag-link-position-1" style="font-size: 8pt;">tin sức khỏe</a> <a href="/tag/khoe-va-dep" class="tag-cloud-link tag-link-1144 tag-link-position-2" style="font-size: 8pt;">khỏe và đẹp</a> <a href="/tag/suc-khoe-vang" class="tag-cloud-link tag-link-20 tag-link-position-3" style="font-size: 8pt;">sức khoẻ vàng</a> <a href="/tag/bai-thuoc" class="tag-cloud-link tag-link-123 tag-link-position-4" style="font-size: 8pt;">bài thuốc</a> <a href="/tag/bai-thuoc-hay" class="tag-cloud-link tag-link-703 tag-link-position-5" style="font-size: 8pt;">Bài thuốc hay</a> <a href="/tag/bai-thuoc-dan-gian" class="tag-cloud-link tag-link-1134 tag-link-position-6" style="font-size: 8pt;">bai thuoc dan gian</a> <a href="/tag/suc-khoe" class="tag-cloud-link tag-link-40 tag-link-position-7" style="font-size: 8pt;">sức khoẻ</a> <a href="/tag/cam-nang-suc-khoe" class="tag-cloud-link tag-link-889 tag-link-position-8" style="font-size: 8pt;">Cẩm nang sức khỏe</a> <a href="/tag/cham-soc-tre" class="tag-cloud-link tag-link-77 tag-link-position-9" style="font-size: 8pt;">chăm sóc trẻ</a> <a href="/tag/day-tre" class="tag-cloud-link tag-link-526 tag-link-position-10" style="font-size: 8pt;">dạy trẻ</a> <a href="/tag/cham-soc" class="tag-cloud-link tag-link-1167 tag-link-position-11" style="font-size: 8pt;">chăm sóc</a> <a href="/tag/cham-lo" class="tag-cloud-link tag-link-1168 tag-link-position-12" style="font-size: 8pt;">chăm lo</a> <a href="/tag/cham-tre" class="tag-cloud-link tag-link-1165 tag-link-position-13" style="font-size: 8pt;">chăm trẻ</a> <a href="/tag/cach-cham-soc-tre" class="tag-cloud-link tag-link-1166 tag-link-position-14" style="font-size: 8pt;">cách chăm sóc trẻ</a> <a href="/tag/ung-thu" class="tag-cloud-link tag-link-317 tag-link-position-15" style="font-size: 8pt;">ung thư</a> <a href="/tag/tre-em" class="tag-cloud-link tag-link-25 tag-link-position-16" style="font-size: 8pt;">trẻ em</a> <a href="/tag/dan-ong" class="tag-cloud-link tag-link-41 tag-link-position-17" style="font-size: 8pt;">đàn ông</a> <a href="/tag/chuyen-ay" class="tag-cloud-link tag-link-93 tag-link-position-18" style="font-size: 8pt;">chuyện ấy</a> <a href="/tag/quan-he" class="tag-cloud-link tag-link-100 tag-link-position-19" style="font-size: 8pt;">quan hệ</a> <a href="/tag/thuc-pham" class="tag-cloud-link tag-link-44 tag-link-position-20" style="font-size: 8pt;">thực phẩm</a> <a href="/tag/phu-nu" class="tag-cloud-link tag-link-108 tag-link-position-21" style="font-size: 8pt;">phụ nữ</a> <a href="/tag/tinh-duc" class="tag-cloud-link tag-link-178 tag-link-position-22" style="font-size: 8pt;">tình dục</a> <a href="/tag/beo-phi" class="tag-cloud-link tag-link-430 tag-link-position-23" style="font-size: 8pt;">béo phì</a> <a href="/tag/tu-van-suc-khoe" class="tag-cloud-link tag-link-22 tag-link-position-24" style="font-size: 8pt;">tư vấn sức khoẻ</a> <a href="/tag/cham-soc-con" class="tag-cloud-link tag-link-30 tag-link-position-25" style="font-size: 8pt;">chăm sóc con</a> </div> </div> </div><!-- .widget /--> <div class="flexslider" id="tie-slider-widget-2"> <ul class="slides"> <li> <a href="/me-va-be/cham-soc-tre/cat-ron-bang-keo-tai-nha-be-so-sinh-6-ngay-tuoi-tu-vong-vi-uon-van.html"> <img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/370813392566471617855159161709376069697536n0-15330063127191752543371-310x205.jpg" width="310" height="205" class="attachment-tie-large size-tie-large wp-post-image" alt><noscript><img width="310" height="205" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2018/07/370813392566471617855159161709376069697536n0-15330063127191752543371-310x205.jpg" class="attachment-tie-large size-tie-large wp-post-image" alt="" /></noscript> </a> <div class="slider-caption"> <h2><a href="/me-va-be/cham-soc-tre/cat-ron-bang-keo-tai-nha-be-so-sinh-6-ngay-tuoi-tu-vong-vi-uon-van.html">Cắt rốn bằng kéo tại nhà, bé sơ sinh 6 ngày tuổi tử vong vì uốn ván</a></h2> </div> </li> <li> <a href="/me-va-be/nuoi-day-tre/dua-kien-thuc-khoa-hoc-phong-benh-vao-truong-hoc.html"> <img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2017/03/tin-anh-1489675444896-310x205.jpg" width="310" height="205" class="attachment-tie-large size-tie-large wp-post-image" alt><noscript><img width="310" height="205" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2017/03/tin-anh-1489675444896-310x205.jpg" class="attachment-tie-large size-tie-large wp-post-image" alt="" /></noscript> </a> <div class="slider-caption"> <h2><a href="/me-va-be/nuoi-day-tre/dua-kien-thuc-khoa-hoc-phong-benh-vao-truong-hoc.html">Đưa kiến thức khoa học phòng bệnh vào trường học</a></h2> </div> </li> <li> <a href="/suc-khoe/tre-em/tre-bi-lam-dung-tinh-duc-con-so-lam-me-oi.html"> <img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2017/03/tre-con-1489632764-310x205.jpg" width="310" height="205" class="attachment-tie-large size-tie-large wp-post-image" alt><noscript><img width="310" height="205" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2017/03/tre-con-1489632764-310x205.jpg" class="attachment-tie-large size-tie-large wp-post-image" alt="" /></noscript> </a> <div class="slider-caption"> <h2><a href="/suc-khoe/tre-em/tre-bi-lam-dung-tinh-duc-con-so-lam-me-oi.html">Trẻ bị lạm dụng tình dục: ‘Con sợ lắm, mẹ ơi’!</a></h2> </div> </li> <li> <a href="/me-va-be/nuoi-day-tre/elly-tran-nhan-de-cu-giai-ca-nhan-co-suc-anh-huong-trong-linh-vuc-gia-dinh.html"> <img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2017/03/elly-tran-blogtamsuvn0-310x205.jpg" width="310" height="205" class="attachment-tie-large size-tie-large wp-post-image" alt><noscript><img width="310" height="205" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2017/03/elly-tran-blogtamsuvn0-310x205.jpg" class="attachment-tie-large size-tie-large wp-post-image" alt="" /></noscript> </a> <div class="slider-caption"> <h2><a href="/me-va-be/nuoi-day-tre/elly-tran-nhan-de-cu-giai-ca-nhan-co-suc-anh-huong-trong-linh-vuc-gia-dinh.html">Elly Trần nhận đề cử giải Cá nhân có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực Gia đình</a></h2> </div> </li> <li> <a href="/suc-khoe/tre-em/%e2%80%8bbao-ve-tre-khoi-bi-lam-dung-bang-loi-thu-thi-cua-me.html"> <img src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2017/03/sexualassault2-1489481280-310x205.png" width="310" height="205" class="attachment-tie-large size-tie-large wp-post-image" alt><noscript><img width="310" height="205" src="//i3.wp.com/suckhoevang.net/wp-content/uploads/2017/03/sexualassault2-1489481280-310x205.png" class="attachment-tie-large size-tie-large wp-post-image" alt="" /></noscript> </a> <div class="slider-caption"> <h2><a href="/suc-khoe/tre-em/%e2%80%8bbao-ve-tre-khoi-bi-lam-dung-bang-loi-thu-thi-cua-me.html">​Bảo vệ trẻ khỏi bị lạm dụng bằng lời thủ thỉ của mẹ</a></h2> </div> </li> </ul> </div> <script> jQuery(document).ready(function() { jQuery('#tie-slider-widget-2').flexslider({ animation: "fade", slideshowSpeed: 7000, animationSpeed: 600, randomize: false, pauseOnHover: true, prevText: "", nextText: "", controlNav: false }); }); </script> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- #sidebar /--> <div class="clear"></div> </div><!-- .container /--> <div class="e3lan e3lan-bottom"> <div class="ads"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Auto Ads --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1302941179181914" data-ad-slot="9337590436" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> <a href="http://novadesign.vn" target="_blank">Thiết kế web</a> <a href="http://novadesign.vn" target="_blank">Nova Design</a>. </div> <div class="alignleft"> Bản quyền thuộc về Sức khỏe vàng - trang tin sức khoẻ cho mọi người </div> <div class="clear"></div> </div><!-- .Container --> </div><!-- .Footer bottom --> </div><!-- .inner-Wrapper --> </div><!-- #Wrapper --> </div><!-- .Wrapper-outer --> <div id="topcontrol" class="fa fa-angle-up" title="Scroll To Top"></div> <div id="fb-root"></div> <div id="csbwfs-delaydiv"><div class="csbwfs-social-widget" id="csbwfs-right" title="Share This With Your Friends" style="top:25%;right:-5px;"><div id="csbwfs-social-inner"><div class="csbwfs-sbutton csbwfsbtns"><div id="csbwfs-fb" class="csbwfs-fb"><a href="javascript:" onclick="javascript:window.open('//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://suckhoevang.net/bai-thuoc/12-buc-tranh-ve-phi-tan-duoc-vua-can-long-coi-trong-cat-giau-nhu-bau-vat-ai-len-xem-se-bi-xu-tu.html', '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=300,width=600');return false;" target="_blank" title="Share On Facebook" ><i class="csbwfs_facebook"></i></a></div></div><div class="csbwfs-sbutton csbwfsbtns"><div id="csbwfs-tw" class="csbwfs-tw"><a href="javascript:" onclick="window.open('//twitter.com/share?url=http://suckhoevang.net/bai-thuoc/12-buc-tranh-ve-phi-tan-duoc-vua-can-long-coi-trong-cat-giau-nhu-bau-vat-ai-len-xem-se-bi-xu-tu.html&text=12%20b%E1%BB%A9c%20tranh%20v%E1%BA%BD%20phi%20t%E1%BA%A7n%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20vua%20C%C3%A0n%20Long%20coi%20tr%E1%BB%8Dng%2C%20c%E1%BA%A5t%20gi%E1%BA%A5u%20nh%C6%B0%20b%C3%A1u%20v%E1%BA%ADt%2C%20ai%20l%C3%A9n%20xem%20s%E1%BA%BD%20b%E1%BB%8B%20x%E1%BB%AD%20t%E1%BB%AD','_blank','width=800,height=300')" title="Share On Twitter" ><i class="csbwfs_twitter"></i></a></div></div><div class="csbwfs-sbutton csbwfsbtns"><div id="csbwfs-gp" class="csbwfs-gp"><a href="javascript:" onclick="javascript:window.open('//plus.google.com/share?url=http://suckhoevang.net/bai-thuoc/12-buc-tranh-ve-phi-tan-duoc-vua-can-long-coi-trong-cat-giau-nhu-bau-vat-ai-len-xem-se-bi-xu-tu.html','','menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=800');return false;" title="Share On Google Plus" ><i class="csbwfs_plus"></i></a></div></div><div class="csbwfs-sbutton csbwfsbtns"><div id="csbwfs-li" class="csbwfs-li"><a href="javascript:" onclick="javascript:window.open('//www.linkedin.com/cws/share?mini=true&url=http://suckhoevang.net/bai-thuoc/12-buc-tranh-ve-phi-tan-duoc-vua-can-long-coi-trong-cat-giau-nhu-bau-vat-ai-len-xem-se-bi-xu-tu.html','','menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=800');return false;" title="Share On Linkedin" ><i class="csbwfs_linkedin"></i></a></div></div><div class="csbwfs-sbutton csbwfsbtns"><div id="csbwfs-pin" class="csbwfs-pin"><a onclick="javascript:void((function(){var e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)})());" href="javascript:void(0);" title="Share On Pinterest"><i class="csbwfs_pinterest"></i></a></div></div></div></div></div><script> var windWidth=jQuery( window ).width(); //alert(windWidth); var animateWidth; var defaultAnimateWidth; jQuery(document).ready(function() { animateWidth="55"; defaultAnimateWidth= animateWidth-10; animateHeight="49"; defaultAnimateHeight= animateHeight-2;jQuery("div.csbwfsbtns a").hover(function(){ jQuery(this).animate({width:animateWidth}); },function(){ jQuery(this).stop( true, true ).animate({width:defaultAnimateWidth}); });jQuery("div.csbwfs-show").hide(); jQuery("div.csbwfs-show a").click(function(){ jQuery("div#csbwfs-social-inner").show(500); jQuery("div.csbwfs-show").hide(500); jQuery("div.csbwfs-hide").show(500); csbwfsSetCookie("csbwfs_show_hide_status","active","1"); }); jQuery("div.csbwfs-hide a").click(function(){ jQuery("div.csbwfs-show").show(500); jQuery("div.csbwfs-hide").hide(500); jQuery("div#csbwfs-social-inner").hide(500); csbwfsSetCookie("csbwfs_show_hide_status","in_active","1"); });var button_status=csbwfsGetCookie("csbwfs_show_hide_status"); if (button_status =="in_active") { jQuery("div.csbwfs-show").show(); jQuery("div.csbwfs-hide").hide(); jQuery("div#csbwfs-social-inner").hide(); } else { jQuery("div#csbwfs-social-inner").show(); jQuery("div.csbwfs-show").hide(); jQuery("div.csbwfs-hide").show(); }}); </script><script>csbwfsCheckCookie();function csbwfsSetCookie(cname,cvalue,exdays) { var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (exdays*24*60*60*1000)); var expires = "expires=" + d.toGMTString(); document.cookie = cname+"="+cvalue+"; "+expires; } function csbwfsGetCookie(cname) { var name = cname + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0; i<ca.length; i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1); if (c.indexOf(name) != -1) { return c.substring(name.length, c.length); } } return ""; } function csbwfsCheckCookie() { var hideshowhide = "yes" var button_status=csbwfsGetCookie("csbwfs_show_hide_status"); if (button_status != "") { } else { csbwfsSetCookie("csbwfs_show_hide_status", "active",1); } if(hideshowhide=="yes") { csbwfsSetCookie("csbwfs_show_hide_status", "active",0); } } </script><script type="text/javascript">var SC_CId = "171308",SC_Domain="n.ads1-adnow.com";SC_Start_171308=(new Date).getTime();</script> <script type="text/javascript" src="//st-n.ads1-adnow.com/js/adv_out.js"></script> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-8044729-15', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script><div id="reading-position-indicator"></div><script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"mobile_menu_active":"true","mobile_menu_top":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","woocommerce_lightbox":"","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"vertical","lightbox_arrows":"","sticky_sidebar":"1","is_singular":"1","SmothScroll":"true","reading_indicator":"true","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://suckhoevang.net/wp-content/themes/sahifa/js/tie-scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='http://suckhoevang.net/wp-content/themes/sahifa/js/ilightbox.packed.js'></script> <script type='text/javascript' src='http://suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/js/jquery.sonar.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='http://suckhoevang.net/wp-content/plugins/lazy-load/js/lazy-load.js'></script> <script type='text/javascript' src='http://suckhoevang.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='http://suckhoevang.net/wp-content/themes/sahifa/js/search.js'></script> </body> </html><!-- WP Fastest Cache file was created in 0.6385440826416 seconds, on 13-08-18 19:36:36 --><!-- via php -->