Home » Bài thuốc » Choàng vai bá cổ quá thường, phải ngồi vào lòng, nắm chặt tay và nhìn nhau đắm đuối cơ!

Choàng vai bá cổ quá thường, phải ngồi vào lòng, nắm chặt tay và nhìn nhau đắm đuối cơ!