Home » Sức khỏe » Cẩm nang sức khỏe » Thanh Hóa: Nở rộ trạm y tế khám bệnh qua điện thoại

Thanh Hóa: Nở rộ trạm y tế khám bệnh qua điện thoại