Home » Nhiễm khuẩn bệnh viện, nhiều người có thể tử vong dù ốm nhẹ » Anh-Bac-Ninh-6-1-3982-15112581-4015-4600-1533046081_500x300.jpg

Anh-Bac-Ninh-6-1-3982-15112581-4015-4600-1533046081_500x300.jpg