Home » Khỏe và đẹp » 10 dấu hiệu cảnh báo trầm cảm không thể bỏ qua

10 dấu hiệu cảnh báo trầm cảm không thể bỏ qua


Nếu bạn không còn cảm thấy hứng thú với tin tốt lành, tránh sex, ăn không ngon, khó ngủ yên… có thể bị trầm cảm, theo Health For All Women.