Home » Khỏe và đẹp » 3 cách hít đất 'chó úp mặt' biến thể từ tư thế yoga

3 cách hít đất 'chó úp mặt' biến thể từ tư thế yoga


Từ tư thế plank hoặc down dog (chó úp mặt), bạn có thể biến thể thành động tác hít đất giúp tay vai chắc khỏe, theo Women’s Health.