Home » Khỏe và đẹp » 4 sự thật ít ngờ về 'cậu nhỏ'

4 sự thật ít ngờ về 'cậu nhỏ'


Vào buổi sáng, lượng hormone testosterone tăng cao khiến ‘cậu nhỏ’ thường cương cứng, mặc quần chật ảnh hưởng đến sản xuất tinh binh, theo Buzzfeed.