Home » Khỏe và đẹp » 5 động tác thể dục cơ bản nhiều người tập sai

5 động tác thể dục cơ bản nhiều người tập sai


Động tác plank, chống đẩy, deadlift tưởng chừng quen thuộc nếu tập sai sẽ ít hiệu quả và ảnh hưởng vóc dáng, theo Women’s Health.