Home » Khỏe và đẹp » 7 hình tròn giúp bạn kiểm tra thị lực

7 hình tròn giúp bạn kiểm tra thị lực


Thứ năm, 6/10/2016 | 00:04 GMT+7

Thứ năm, 6/10/2016 | 00:04 GMT+7

Nhìn thấy bức hình nhỏ ẩn giấu trong tất cả các hình tròn chứng tỏ cả mắt lẫn não bạn đều hoạt động vô cùng hiệu quả.

Trong bài trắc nghiệm dưới đây do News giới thiệu, mỗi hình tròn đều chứa một hình nhỏ ở giữa. Bạn hãy thử nhìn xem đó là hình gì rồi kiểm tra lại với đáp án.

Hình 1

[Caption]

Đáp án

Hình 2

[Caption]

Đáp án

Hình 3

[Caption]

Đáp án

Hình 4

[Caption]

Đáp án

Hình 5

[Caption]

Đáp án

Hình 6

[Caption]

Đáp án

Hình 7

[Caption]

Đáp án

Minh Nhật

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v13”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});