Home » Khỏe và đẹp » 8 năm cấp cứu ‘báo động đỏ’ giành lại nhiều sinh mạng

8 năm cấp cứu ‘báo động đỏ’ giành lại nhiều sinh mạng


Kể từ sáng kiến năm 2008 của Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 thời ấy là bác sĩ Tăng Chí Thượng, quy trình cấp cứu “báo động đỏ” đã cứu nhiều người, được nhân rộng và giành giải nhất “Chất lượng bệnh viện”.