Home » Khỏe và đẹp » 9 câu hỏi kiểm tra bạn đã uống rượu đúng cách chưa

9 câu hỏi kiểm tra bạn đã uống rượu đúng cách chưa

Để kiểm tra kiến thức của mình về cách uống bia rượu, bạn hãy trả lời những câu hỏi do BuzzFeed đưa ra. Bấm vào lựa chọn bạn cho là đúng rồi so sánh với đáp án.

Câu 1: Đồ uống có cồn thực chất là?

A. Chất kích thích

B. Chất gây ảo giác

C. Chất giảm trì thần kinh

D. Chất tăng cường hiệu suất

Câu 2: Loại đồ uống nào dưới đây làm bạn nhanh say nhất?

8-cau-hoi-kiem-tra-ban-da-uong-ruou-dung-cach-chua

A. Bia

8-cau-hoi-kiem-tra-ban-da-uong-ruou-dung-cach-chua-1

B. Rượu mạnh

8-cau-hoi-kiem-tra-ban-da-uong-ruou-dung-cach-chua-2

C. Rượu vang

8-cau-hoi-kiem-tra-ban-da-uong-ruou-dung-cach-chua-3

D. Tùy vào tốc độ uống của bạn

Câu 3: Loại thuốc nào dưới đây khiến bạn dễ say hơn?

A. Adderall

B. Xanax

C. Ibuprofen

D. Cocaine

Câu 4: Đồ uống có cồn ảnh hưởng đến phần nào của não?

A. Tiểu não

B. Hạch hạnh nhân

C. Hồi hải mã

D. Tất cả các phần trên

Câu 5: Bạn nên làm gì để nhanh tỉnh rượu?

A. Đi ngủ

B. Uống cà phê

C. Tắm nước lạnh

D. Các đáp án trên đều sai

Câu 6: Nồng độ cồn trong bia là bao nhiêu phần trăm?

A. 8%

B. 3%

C. 5%

D. 10%

Câu 7: Nồng độ cồn trong rượu vang là bao nhiêu phần trăm?

A. 12%

B. 7%

C. 5%

D. 15%

Câu 8: Nồng độ cồn trong rượu chưng cất là bao nhiêu phần trăm?

A. 80%

B. 20%

C. 40%

D. 55%

Câu 9: Đồ uống có cồn gây hại cho “cậu nhỏ”?

A. Đúng

B. Sai

>> Xem thêm: 10 câu hỏi giúp bạn kiểm tra đã uống cà phê đúng cách chưa

Minh Nhật