Home » Khỏe và đẹp » Bài kiểm tra bạn thật sự đang bao nhiêu tuổi sinh học

Bài kiểm tra bạn thật sự đang bao nhiêu tuổi sinh học

Cách làm: Chọn câu trả lời phù hợp nhất với bạn, mỗi câu trả lời tương ứng số điểm cần thiết. Sau đó bạn tra cứu đáp án và cộng điểm 14 câu hỏi với nhau để ra kết quả cuối cùng, theo Health.

Ảnh: playbuzz

Ảnh: playbuzz

Câu 1: Chỉ số khối cơ thể BMI = Cân nặng (kg) /[Chiều cao (m) x Chiều cao (m)] của bạn là bao nhiêu?

A: 18-21 (-7 điểm)

B: 22-24 (+4 điểm)

C: 25-30 ( +10 điểm)

D: >30 (+20 điểm)

Câu 2: Bạn uống khoảng bao nhiêu rượu?

A: 2-3 ly/tuần (+0 điểm)

B: 2-3 ly/tháng (+0 điểm)

C: Khoảng 1 ly/ngày (+3 điểm)

D: Hơn 2 ly/ngày (+10 điểm)

E: Không uống (+0 điểm)

Câu 3: Khi mệt mỏi, kiệt quệ, bạn sẽ làm gì?

A: Cột dây giày hoặc gọi điện, chia sẻ với bạn (-2 điểm)

B: Hít thở sâu và tiếp tục mọi thứ (-2 điểm)

C: Dùng bánh ngọt (+5 điểm)

D: Không làm gì cả (+5 điểm)

Câu 4: Tần suất ăn thịt đỏ?

A: Mỗi ngày (+12 điểm)

B: 1-3 lần/ tuần (+ 5 điểm)

C: 1-2 lần/tháng (+0 điểm)

D: Không bao giờ (-5 điểm)

Câu 5: Trình độ học vấn cao nhất của bạn?

A: Trung học (+3 điểm)

B: Trung cấp, cao đẳng (+0 điểm)

C: Đại học (-4 điểm)

D: Sau đại học (-5 điểm)

Tiếp tục