Home » Khỏe và đẹp » Bài tập yoga làm ấm cơ thể

Bài tập yoga làm ấm cơ thể


Động tác yoga khởi động giúp cơ thể dẻo dai trước khi vào bài tập chính để tránh chấn thương và tập dai sức hơn, theo Health+.