Home » Khỏe và đẹp » Bài test 4 phút kiểm tra độ tinh mắt của bạn

Bài test 4 phút kiểm tra độ tinh mắt của bạn

Bài kiểm tra của DailyBrocoli được chia làm 4 phần theo mức độ khó. Nhiệm vụ của bạn là nhận ra được màu sắc khác biệt.

Phần 1: Bạn sẽ thấy dễ dàng với thử thách đơn giản này.

Phần 2:

Phần 3: Phần lớn mọi người bắt đầu phải nhăn trán ở mức độ này.

Phần 4: Nếu có thể phân biệt được những màu sắc dưới đây, bạn vô cùng đặc biệt. Không phải ai cũng có thể hoàn thành 100% phần test này.

Kết quả:

– Nếu vượt qua thử thách thứ nhất, khả năng phân biệt màu sắc của bạn ở mức độ bình thường.

– Nếu qua thử thách thứ 2, mắt của bạn rất tốt, có 40% người giống bạn.

– Nếu qua thử thách 3, mắt của bạn tốt hơn 80% những người khác.

– Nếu qua thử thách cuối cùng, mắt của bạn tinh nhạy thật đáng kinh ngạc.

>> Xem thêm:

– 3 bức ảnh thách thức khả năng quan sát của bạn
6 bức hình giúp bạn kiểm tra khả năng quan sát

Hà An