Home » Khỏe và đẹp » Bạn đi bộ được bao nhiêu bước trong cả cuộc đời

Bạn đi bộ được bao nhiêu bước trong cả cuộc đời


Giả sử bạn thọ 80 tuổi thì số bước đi trong cả cuộc đời là hơn 216 triệu, tương đương 5 lần vòng quanh trái đất trên đường xích đạo.