Home » Khỏe và đẹp » Bộ Y tế: 100% nước mắm không phát hiện arsen vô cơ vượt ngưỡng

Bộ Y tế: 100% nước mắm không phát hiện arsen vô cơ vượt ngưỡng

Khoảng 2 tuần qua Bộ Y tế đã lấy 247 mẫu ngẫu nhiên với 210 nhãn hiệu nước mắm khác nhau của 82 cơ sở sản xuất (cả sản xuất theo phương pháp truyền thống và công nghiệp), để kiểm nghiệm. Mẫu được lấy ngẫu nhiên trên thị trường và một số siêu thị. Kết quả kiểm nghiệm ghi nhận 100% mẫu không phát hiện arsen vô cơ vượt ngưỡng cho phép của Bộ Y tế.

Arsen có hai dạng là arsen vô cơ và arsen hữu cơ, tồn tại trong tự nhiên. Ngưỡng cho phép arsen vô cơ trong nước mắm của Bộ Y tế là 1 mg/l. Arsen hữu cơ không gây hại cho sức khỏe nên không quy định mức giới hạn trong thực phẩm.

Bộ Y tế cũng khẳng định quá trình kiểm tra không phát hiện cơ sở nào sản xuất nước mắm chỉ từ nước và hóa chất, mà đều sản xuất từ nguyên liệu cá, muối hoặc nước mắm cốt với phụ gia thực phẩm tỷ lệ khác nhau. Kiểm nghiệm các kim loại nặng khác như chì, thủy ngân và cadimi trong các mẫu nước mắm đều đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Theo Bộ Y tế, các thông tin nước mắm pha hóa chất, nước mắm nhiễm arsen vô cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người thời gian qua là không chính xác, gây tâm lý hoang mang cho người dân và ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh nước mắm.

Trước đó, ngày 17/10 Hội Tiêu chuẩn Đo lường và Bảo vệ người tiêu dùng công bố kết quả kiểm tra 150 mẫu nước mắm cho thấy 101 mẫu có hàm lượng arsen vượt ngưỡng. Tuy nhiên hội đã mập mờ không công bố rõ arsen vô cơ hay hữu cơ trong nước mắm mà chỉ gọi chung là tổng arsen, khiến người tiêu dùng hoang mang lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ. 

Lê Nga