Home » Khỏe và đẹp » Bộ Y tế kỳ vọng giảm giá thuốc nhờ lập Trung tâm mua sắm thuốc quốc gia

Bộ Y tế kỳ vọng giảm giá thuốc nhờ lập Trung tâm mua sắm thuốc quốc gia

Trung tâm mua sắm thuốc quốc gia trực thuộc Bộ Y tế, là nơi tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc, đàm phàm giá thuốc. Từ đây, công tác đấu thầu thuốc tập trung chia 3 cấp: quốc gia, tỉnh và các cơ sở y tế. Trung tâm mua sắm thuốc quốc gia sẽ đấu thầu đưa ra giá tham chiếu tối đa và tối thiểu. Danh mục thuốc đấu thầu ở cấp này gồm các thuốc biệt dược, giá cao, sử dụng nhiều, đa số phải nhập khẩu. Những thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá là loại có 1-2 nhà sản xuất. Cấp sở y tế, đơn vị sự nghiệp (bệnh viện) sẽ đấu thầu theo danh mục thuốc riêng.

“Đảm bảo công khai minh bạch trong đấu thầu sẽ giúp quản lý giá thuốc tốt, tránh tình trạng chênh lệch giữa các vùng miền, giảm giá thuốc, tạo ra bước đột phá về giá”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kỳ vọng.

Bộ trưởng Y tế cho biết, trong nhiều năm qua việc đấu thầu mua sắm thuốc tập trung tại sở y tế, giao quyền cho các cơ sở y tế trực tiếp đầu thầu. Các hoạt chất chia theo nhiều nhóm kỹ thuật, nước sản xuất… nên giá chênh lệch rất nhiều giữa các vùng, miền; các bệnh viện. Việc dự trữ thuốc cho phù hợp thực tế gặp nhiều khó khăn.

Theo Cục Quản lý Dược, việc đấu thầu thuốc tập trung và đàm phán giá cấp quốc gia có nhiều ưu điểm như tiết kiệm thời gian, chi phí đấu thầu so với đấu thầu riêng lẻ. Nó cũng đảm bảo sự thống nhất về giá thuốc trúng thầu và tăng cường hiệu quả kinh tế của gói thầu do gói thầu lớn, thời hạn hợp đồng dài hơn. Hình thức mua sắm thuốc tập trung ở cấp quốc gia đã được nhiều nước áp dụng.

Hiện nay tiền thuốc chiếm 50-60% tổng chi phí khám chữa bệnh của một người bệnh. 

Phương Trang