Home » Khỏe và đẹp » Bộ Y tế rà soát hoạt động chạy thận nhân tạo tránh tai biến như ở Hòa Bình

Bộ Y tế rà soát hoạt động chạy thận nhân tạo tránh tai biến như ở Hòa Bình

Theo Bộ Y tế, chạy thận nhân tạo chu kỳ (lọc máu chu kỳ) tại Việt Nam đã triển khai từ rất nhiều năm nay. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt người bệnh chạy thận nhân tạo tại các bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh và một số bệnh viện tuyến huyện an toàn, hiệu quả. Vụ việc 18 người chạy thận bị tai biến ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình hôm 29/5 là sự cố y khoa nghiêm trọng chưa từng có.

Để phòng sự cố tương tự, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu các đơn vị chạy thận nhân tạo tuân thủ quy trình lọc máu chu kỳ, kỹ thuật rửa và sử dụng lại quả lọc thận, quy định kiểm soát nhiễm khuẩn. Các đơn vị rà soát toàn bộ các bước chuẩn bị máy thận nhân tạo, dịch lọc thận, hệ thống xử lý nước, quả lọc thận, dây máu, kim chọc, các loại thuốc chống đông, quy trình vận hành máy… 

Sau khi rà soát, các đơn vị báo cáo kết quả cho Cục Quản lý Khám chữa bệnh để giám sát.

Nam Phương