Home » Khỏe và đẹp » Cách chế biến súp lơ không làm hao hụt chất dinh dưỡng

Cách chế biến súp lơ không làm hao hụt chất dinh dưỡng


Các vitamin có sẵn trong súp lơ sẽ hòa tan trong nước nếu luộc, do đó hãy chế biến bằng cách hấp cách thủy, theo Tech Insider.