Home » Khỏe và đẹp » Cách đánh răng đúng chuẩn

Cách đánh răng đúng chuẩn


Thứ tư, 21/9/2016 | 13:56 GMT+7

Thứ tư, 21/9/2016 | 13:56 GMT+7

Chải răng hàm trên trước, đặt bàn chải áp vào răng hướng lên trên 45 độ, rung bàn chải 20 lần rồi phủi xuống.

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v7”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});