Home » Khỏe và đẹp » Cẩm nang bệnh ung thư phổ biến ở Việt Nam

Cẩm nang bệnh ung thư phổ biến ở Việt Nam


Ung thư phổi phổ biến nhất ở đàn ông Việt với 14.652 ca bệnh năm 2010; ung thư vú được dự đoán tấn công 22.612 phụ nữ vào năm 2020.