Home » Sức khỏe » Cẩm nang sức khỏe » Con người bị ngáo đá ra sao khi dùng ma túy

Con người bị ngáo đá ra sao khi dùng ma túy

Ngáo đá là tình trạng ngộ độc chất ma túy tổng hợp gây hoang tưởng và ảo giác cho người dùng.

Ngáo đá là gì

 Sự khác nhau giữa ma túy đá và các loại ma túy truyền thống

 Cơ chế tác động của ma túy đá

Tại sao ma túy đá gây ra những ảo giác khác nhau ở từng người

Thi Trân
Video: VTV2