Home » Khỏe và đẹp » Căn bệnh tâm thần ca sĩ Mariah Carey mắc phải là gì

Căn bệnh tâm thần ca sĩ Mariah Carey mắc phải là gì


Rối loạn lưỡng cực khiến con người lúc hưng phấn lúc trầm cảm, gây khó khăn trong công việc cũng như sinh hoạt thường ngày.