Home » Khỏe và đẹp » Đang phỏng vấn trực tuyến 'Cơ hội giảm giá thuốc từ đấu thầu tập trung'

Đang phỏng vấn trực tuyến 'Cơ hội giảm giá thuốc từ đấu thầu tập trung'


Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Giám đốc Trung tâm mua sắm thuốc quốc gia sẵn sàng trả lời phỏng vấn VnExpress về đấu thầu thuốc quốc gia.