Home » Khỏe và đẹp » Đang phỏng vấn trực tuyến về những thách thức với dân số Việt Nam

Đang phỏng vấn trực tuyến về những thách thức với dân số Việt Nam

*Độc giả theo dõi buổi phỏng vấn trực tuyến tại đây*

bác sĩ Nguyễn Đình Anh hiện là Vụ trưởng Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế và Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đình Cử, nguyên là Viện trưởng Dân số và các vấn đề xã hội, Đại học Kinh tế quốc dân..

Bác sĩ Nguyễn Đình Anh hiện là Vụ trưởng Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế và Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đình Cử, Nguyên Viện trưởng Dân số và các vấn đề xã hội, Đại học Kinh tế quốc dân..

Trong chiều và tối 20/11, 11 em bé sơ sinh từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc
Sáng 21/11, bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh tại Bệnh viện
Bệnh viện đã thành lập hôi đồng chuyên môn để đánh giá quá trình chăm
Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an phối hợp với các
Khu vực nhà xác đang được cách ly, khoảng 10 công an viên canh phòng