Home » Khỏe và đẹp » Dòng người Hà Nội xếp hàng hiến máu cho bệnh nhi

Dòng người Hà Nội xếp hàng hiến máu cho bệnh nhi


Hàng trăm người hôm 21/1 đổ về Bệnh viện Nhi Trung ương để hiến máu cứu các bệnh nhi, trong chương trình “Giọt hồng trao em”.