Home » Khỏe và đẹp » Dùng ma túy liều lượng bao nhiêu có thể gây ngáo đá

Dùng ma túy liều lượng bao nhiêu có thể gây ngáo đá

Chỉ cần sử dụng một g ma túy đá đã có thể gây ảo giác, rối loạn tâm thần và hành vi, gọi là ngáo đá.

Liều lượng sử dụng ma túy đá bao nhiêu sẽ gây ngáo đá

Dấu hiệu nhận biết người chơi ma túy đá

Hậu quả do ngáo đá

Phương pháp điều trị nghiện ma túy đá

 Thi Trân
Video: VTV2