Home » Khỏe và đẹp » Giảm đau lưng ngay lập tức nhờ bài tập một phút

Giảm đau lưng ngay lập tức nhờ bài tập một phút


Động tác giãn cột sống giúp giải tỏa áp lực ở lưng và giảm đau hiệu quả, thực hiện chậm rãi và lặp lại 10 lần, theo Muscle and Motion.