Home » Khỏe và đẹp » Hai phương án phân tuyến lại các bệnh viện

Hai phương án phân tuyến lại các bệnh viện

Tại hội thảo xây dựng Đề án đổi mới hệ thống cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh, hôm 6/4, Bộ Y tế đề xuất hai phương án phân tuyến lại các bệnh viện. Theo đó, các cơ sở y tế dự kiến chia thành ba tuyến.

Phương án một:

– Tuyến một: Khám chữa bệnh ban đầu, điều trị ngoại trú.

– Tuyến hai: Điều trị đa khoa, được chia làm hai mức: cơ bản và nâng cao (dựa trên số lượng chuyên khoa của bệnh viện).

– Tuyến ba: Điều trị chuyên khoa, chuyên sâu được chia làm ba mức: chuyên khoa, chuyên khoa kỹ thuật cao và chuyên khoa kỹ thuật sâu.

Phương án hai:

– Tuyến một: Tương tự như phương án 1 và có thêm chăm sóc sức khỏe ban đầu.

– Tuyến hai: Điều trị đa khoa cơ bản.

– Tuyến ba: Được chia làm ba mức: Đa khoa nâng cao, chuyên khoa kỹ thuật cao và chuyên khoa kỹ thuật sâu.

Nhiều kỹ thuật y tế hiện được thực hiện ngay ở tuyến dưới. Ảnh: Hồng Kỳ.

Nhiều kỹ thuật y tế hiện được thực hiện ngay ở tuyến dưới. Ảnh: Hồng Kỳ.

Hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh hiện được phân chia theo đơn vị quản lý hành chính (tuyến trung ương, tỉnh, huyện, xã); phân theo hạng (phân cấp theo khả năng cung ứng dịch vụ); phân tuyến kỹ thuật (phân cấp theo năng lực chuyên môn)…

Theo Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê, hệ thống này nảy sinh một số vấn đề tồn tại như quy định thông tuyến khám chữa bệnh làm giảm số lượng người bệnh đến khám và điều trị trạm y tế xã. Bên cạnh đó, bệnh viện tuyến huyện có năng lực kỹ thuật cao, thực hiện nhiều kỹ thuật vượt tuyến nhưng không được xếp mức cao hơn. Ngược lại, bệnh viện tuyến tỉnh năng lực kỹ thuật thấp hơn (có thể bệnh viện huyện) nhưng vẫn là cơ sở bệnh viện tuyến huyện phải chuyển tuyến lên.

Việc phân hạng bệnh viện cũng chưa đánh giám sát với năng lực của cơ sở. Việc phân hạng là căn cứ để xác định mức giá khám bệnh, ngày giường điều trị không công bằng với bệnh viện tuyến cao hơn thực hiện kỹ thuật cao hơn nhưng ở hạng thấp hơn.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Khuê cũng nhấn mạnh đang có sự mất cân đối trong sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cụ thể, tuyến xã chỉ chiếm 4%, trung ương 23% thì tuyến huyện 26%, tuyến tỉnh là 47%. Ngành y tế mong muốn nâng tỷ lệ tại tuyến xã lên 20%, tuyến tỉnh 30% (trong đó 10% dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu).

Hệ thống cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh hướng đến mục tiêu bao phủ toàn dân, mọi người đều có thể tiếp cận với chi phí phù hợp…

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, hệ thống cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh cần phải cải tiến rất nhiều nhằm giảm bớt tình trạng “chênh vênh như hình tháp lật ngược” của mạng lưới khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, cần chú trọng đầu tư thật tốt cho hệ thống y tế cơ sở để tránh tình trạng tuyến trung ương lúc nào cũng quá tải, tuyến tỉnh, huyện, xã cứ “teo tóp” dần…

Cả nước hiện có hơn 1.451 bệnh viện công lập, trong đó có 39 bệnh viện tuyến trung ương, 492 bệnh viện tuyến tỉnh, 645 bệnh viện huyện và 72 bệnh viện ngành cùng khoảng 11.100 trạm y tế. Ở khu vực tư nhân, hiện có 219 bệnh viện tư nhân, 31.594 phòng khám tư nhân.