Home » Khỏe và đẹp » Hàng không hỗ trợ ngành y vận chuyển tạng cứu người

Hàng không hỗ trợ ngành y vận chuyển tạng cứu người

Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã tiến hành 5 chuyến chuyển mô tạng bằng máy bay để kịp thời ghép cứu 8 bệnh nhân.

Tháng 9/2015 và tháng 4/2016, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã có 2 chuyến bay đưa hai trái tim và hai lá gan từ người cho chết não tại TP HCM ra Hà Nội ghép. Cuối tháng 2, trung tâm điều phối một trái tim và một thận hiến tặng tại Hà Nội vào TP HCM. Giữa tháng 5, một trái tim lại được chuyển từ Hà Nội tới Huế. Gần đây nhất, ngày 14/6, một trái tim nữa từ Hà Nội đã được vận chuyển an toàn tới Huế kịp thời cứu một bệnh nhi suy tim nặng.

Trái tim được vận chuyển từ Hà Nội về Huế.

Trái tim được vận chuyển từ Hà Nội về Huế.

Sau ký kết này, Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ tối đa cho các thủ tục vận chuyển mô/tạng và miễn phí ghế ngồi cho thùng đựng mô/tạng. Để quá trình vận chuyển mô tạng kịp thời gian vàng, Vietnam Airlines xây dựng quy trình riêng cho hoạt động vận chuyển mô tạng, thành lập nhóm xử lý nhanh các tình huống hỗ trợ khẩn cấp.

Giáo sư Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, ngoài yếu tố chính liên quan trực tiếp đến sự tương thích giữa người cho và người nhận tạng, việc mô tạng được bảo quản và vận chuyển trong thời gian ngắn nhất giữa các địa phương cũng là điều kiện tiên quyết để các ca ghép tạng thành công.

Ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ, việc phối hợp với Trung tâm Điều phối vận chuyển mô tạng góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân trên cả nước. 

Lê Nga