Home » Khỏe và đẹp » Hành trình tế bào gốc từ Đài Loan về ghép cho chàng trai Sài Gòn

Hành trình tế bào gốc từ Đài Loan về ghép cho chàng trai Sài Gòn


Để mang tế bào gốc do một người Đài Loan hiến về ghép cứu người, các bác sĩ phải chạy đua với thời gian và khó khăn khi nhập khẩu.