Home » Khỏe và đẹp » Học sinh, sinh viên được cấp mã số bảo hiểm xã hội

Học sinh, sinh viên được cấp mã số bảo hiểm xã hội

Số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế mới sẽ thống nhất cùng một dãy số được gọi là mã số bảo hiểm xã hội. Học sinh, sinh viên trong năm học này cũng được cấp một mã số bảo hiểm xã hội duy nhất.

Những trường hợp chưa có mã số bảo hiểm xã hội, khi tham gia bảo hiểm y tế nhà trường hướng dẫn kê khai chính xác, đầy đủ vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin. Những trường hợp đã tham gia bảo hiểm y tế nhưng chưa có mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ gửi mẫu kê khai bổ sung để cập nhật bổ sung và cấp mã số bảo hiểm xã hội.

Trong thời gian chờ đồng bộ, cấp mã số bảo hiểm xã hội; thẻ bảo hiểm y tế đã cấp mà chưa được đổi hay cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được cấp đổi lại. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các tỉnh ưu tiên cấp mã số bảo hiểm xã hội, đổi thẻ mới cho học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên trong năm học 2017-2018 cũng điều chỉnh tăng do việc tăng lương cơ sở (từ 1.210.000 lên 1.300.000 đồng). Với mức đóng bằng 4,5% lương cơ sở, chênh lệch tăng lên thuộc phần phải đóng của học sinh sinh viên là 2.835 đồng một tháng. Theo quy định các em chỉ phải đóng 70% mệnh giá thẻ, còn lại 30% được ngân sách chi trả.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã đạt hơn 92%, tương ứng khoảng 15,9 triệu em. Hiện còn khoảng gần 8% nhóm này chưa có thẻ. Trong năm học này, Bảo hiểm xã hôi Việt Nam phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Phương phức thu phí bảo hiểm y tế vẫn được thực hiện linh hoạt. Trường hợp mới nhập học sẽ được thu phí bảo hiểm y tế của những tháng còn lại năm 2017. Những trường hợp đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm.

Phương Trang