Home » Khỏe và đẹp » [Infographic] Tám sự thật không ngờ về cúm

[Infographic] Tám sự thật không ngờ về cúm

Năm 2011, tập đoàn men sống hiện đại Châu Âu CHR Hansen thực hiện nghiên cứu lâm sàng về Probiotics, chứng minh chủng men L.Casei 431 có tác dụng tăng cường đề kháng, hạn chế cảm cúm hiệu quả. Tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu lâm sàng của Viện Dinh Dưỡng Bộ Y Tế 2015 – 2016  cho thấy hiệu quả tăng cường đề kháng, hạn chế cảm cúm của sữa chua uống Vinamilk Probi chứa chủng men L.Casei 431.

Thu Minh