Home » Khỏe và đẹp » Lợi ích vàng của quả gấc đối với sức khỏe

Lợi ích vàng của quả gấc đối với sức khỏe


Thứ bảy, 4/2/2017 | 10:00 GMT+7

Thứ bảy, 4/2/2017 | 10:00 GMT+7

Không chỉ chứa nhiều vitamin có giá trị dinh dưỡng cao, quả gấc còn là nguyên liệu quý để sản xuất dầu gấc. Với sản lượng khoảng 20 tấn trên một ha, dễ trồng lại tốn ít công chăm sóc, cây gấc góp phần tăng thêm thu nhập cho nhiều gia đình. 

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();