Home » Khỏe và đẹp » Màn phô diễn sức mạnh của người đàn ông cụt tay

Màn phô diễn sức mạnh của người đàn ông cụt tay


Trevor Battah (Mỹ) mất một tay song được ví “khỏe như con bò” nhờ tập luyện với cường độ cao, theo Now I’ve Seen Everything.