Home » Khỏe và đẹp » Một thế kỷ tập thể dục thẩm mỹ của phái đẹp

Một thế kỷ tập thể dục thẩm mỹ của phái đẹp


Năm 1910 phụ nữ tập thể dục nhẹ nhàng, năm 1990 động tác nhanh dần với các bài aerobics, năm 2010 xu hướng zumba thịnh hành hơn, theo Fitness.