Home » Khỏe và đẹp » Nguyên tắc ăn uống tăng cơ cho người tập gym

Nguyên tắc ăn uống tăng cơ cho người tập gym


Chủ nhật, 2/10/2016 | 08:06 GMT+7

Chủ nhật, 2/10/2016 | 08:06 GMT+7

Người tập thể hình theo chế độ vận động nặng nên cần chế độ dinh dưỡng đầy đủ, uống nhiều nước, tránh tập khi đói.

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v11”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});