Home » Khỏe và đẹp » Những kỳ tích y khoa Việt trong 25 năm ghép tạng

Những kỳ tích y khoa Việt trong 25 năm ghép tạng

Không đành lòng chứng kiến con gái riêng của vợ ròng rã chạy thận, ông bố dượng Trương Ngọc Xuân 51 tuổi quyết định hiến thận nhưng không phù hợp kháng thể. Sau gần một năm chờ đợi, các bác sĩ thông báo có thể hoán đổi thận để ghép chéo với cặp bệnh nhân ở Đăk Nông. Đây là đôi người mẹ tình nguyện hiến thận cho con gái, cùng nhóm máu nhưng có một kháng thể dương tính không thể ghép.

Nếu hai gia đình này hoán đổi chéo nhau sẽ hòa hợp về mặt miễn dịch. Họ thống nhất với nhau: Bố dượng trong cặp thứ nhất hiến thận cho con gái cặp thứ hai và ngược lại mẹ của cặp thứ hai hiến thận cho con gái cặp thứ nhất. Hai ca mổ nội soi lấy thận tiến hành song song và hai cuộc mổ ghép cùng lúc diễn ra thành công ngày 11/1/2017. Sau ghép  sức khỏe của hai bệnh nhân đều đã hồi phục tốt. 

Hai cô gái khỏe mạnh hội ngộ các bác sĩ một tháng sau ghép thận chéo. Ảnh: Lê Phương.

25 năm qua, ngành ghép tạng Việt Nam từng bước phát triển với nhiều thành tựu ngang tầm thế giới đã hồi sinh hàng nghìn cuộc đời. Danh sách bệnh nhân chờ ghép tạng ngày càng dài, tuy nhiên nguồn tạng hiến vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu. Chi phí ghép tạng Việt Nam rất thấp so với thế giới song vẫn là gánh nặng lớn với đa số thu nhập người dân.

Lê Phương