Home » Khỏe và đẹp » Những tấm lưng cơ bắp khiến mọi vận động viên thể hình ghen tỵ

Những tấm lưng cơ bắp khiến mọi vận động viên thể hình ghen tỵ

Thứ bảy, 22/4/2017 | 18:20 GMT+7

Thứ bảy, 22/4/2017 | 18:20 GMT+7

Bodybuilding.com liệt kê những nam, nữ vận động viên sở hữu tấm lưng khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Ryan McCaff
Chiều cao: 1,7 m
Cân nặng: 71 kg
Mỡ cơ thể: 5%

 

Julie Boley
Chiều cao: 1,55 m
Cân nặng: 49 kg
Mỡ cơ thể: 13,9%

 

Robins Dorvil
Chiều cao: 1,78 m
Cân nặng: 82,5 kg
Mỡ cơ thể: 5%

 

Trelas
Chiều cao: 1,75 m
Cân nặng: 90 kg
Mỡ cơ thể: 4%

 

Justin Peel
Chiều cao: 1,73 cm
Cân nặng: 86 kg
Mỡ cơ thể: 9%

 

Nadia Lopez
Chiều cao: 1,68 m
Cân nặng: 68 kg
Mỡ cơ thể: 12%

 

Charlotte Quillen
Chiều cao: 1,6 m
Cân nặng: 53,5 kg
Mỡ cơ thể: 11%

 

Ben Booker
Chiều cao: 1,83 m
Cân nặng: 84 kg
Mỡ cơ thể: 5%

 

Lacey Lynn Johnston
Chiều cao: 1,63 m
Cân nặng: 57 kg
Mỡ cơ thể: 9,8%
 

 

Matt Mankoff
Chiều cao: 1,7 m
Cân nặng: 68 kg
Mỡ cơ thể: 4,4%

 

Mike Hildebrandt
Chiều cao: 1,83 cm
Cân nặng: 95 kg
Mỡ cơ thể: 7%

 

 

 

‘;
var html_login_5 =”;
$(‘.login_5’).click(function(){
Sexy.notice(html_login_5);
SK_VNE.loadCaptcha();
});

‘,
masterial: ”,
started: 0 };
sh_fullscreen.run();
} else {
slideshow._init();
}
});