Home » Khỏe và đẹp » Nói dối với bệnh nhân, nữ hộ sinh bị hạ bậc thi đua

Nói dối với bệnh nhân, nữ hộ sinh bị hạ bậc thi đua

Chồng bệnh nhân đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. UBND quận Thanh Khê sau đó có văn bản yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu kiểm tra thông tin.

Bà Lê Thúy Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê cho biết, thai phụ 27 tuổi được chồng đưa đến khám sáng 26/4 sau khi bị ngã. Bệnh nhân được hướng dẫn vào khoa Sản kiểm tra. Khi ấy bác sĩ siêu âm bị ốm và đã xin nghỉ phép. Thay vì thông báo với bệnh nhân về việc không có bác sĩ trực, nữ hộ sinh lại nói máy siêu âm bị hư.

Máy siêu âm hơn 2 tỷ ở Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Ảnh: N.T.

Máy siêu âm trị giá hơn hai tỷ đồng ở Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Ảnh: N.T.

Bà Nguyệt cho biết: “Máy siêu âm trị giá hơn hai tỷ đồng, mới chuyển về trung tâm ba tháng nay để phục vụ khám chữa bệnh và đang hoạt động tốt”, bà Nguyệt nói.

Trung tâm Y tế đã kỷ luật nữ hộ sinh bằng cách hạ bậc thi đua và thu nhập.

Ngọc Trường