Home » Khỏe và đẹp » Phế quản con người đen kịt sau khi hút 20 điếu thuốc lá

Phế quản con người đen kịt sau khi hút 20 điếu thuốc lá


Thí nghiệm lá phổi khỏe mạnh bị đổi màu sau khi hút gói thuốc lá có thể khiến bạn ngừng hút thuốc ngay lập tức, theo Tech Insider.