Home » Khỏe và đẹp » Phó giám đốc bệnh viện tỉnh từ chối làm giám đốc bệnh viện huyện

Phó giám đốc bệnh viện tỉnh từ chối làm giám đốc bệnh viện huyện

Giải thích với lãnh đạo về việc từ chối nhận quyết định, bác sĩ Đỉnh cho biết vì hoàn cảnh gia đình và diễn biến phân công công tác quá đột ngột.

Ngày 4/1, ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau cho biết bác sĩ Đỉnh không gửi đơn từ chối đến đơn vị quản lý trực tiếp mà gửi vượt cấp, do đó đơn vị không xem xét. Dự kiến Sở Y tế sẽ mời bác sĩ Đỉnh đến làm việc. 

“Nếu bác sĩ Đỉnh nhận nhiệm vụ, Sở cũng sẽ tiến hành kiểm điểm nhẹ vì đã không chấp hành lệnh điều động. Trường hợp bác sĩ Đỉnh cương quyết không nhận nhiệm vụ thì sẽ bị xử lý theo luật công chức”, ông Việt nói. Giám đốc Sở Y tế Cà Mau cho rằng lý do bác sĩ Đỉnh đưa ra để không nhận nhiệm vụ được điều động là không thuyết phục.

Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Cái Nước - nơi phó Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh từ chối nhận làm giám đốc. Ảnh: Phúc Hưng

Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Cái Nước. Ảnh: Phúc Hưng

Theo người đứng đầu ngành y tế tỉnh Cà Mau, từ năm 2013 bác sĩ Đỉnh đã được quy hoạch làm Phó Giám đốc Sở, được Tỉnh ủy thông qua và chấp thuận. Hiện bác sĩ Đỉnh được đào tạo, bồi dưỡng chuyên khoa II về y tế công cộng (bác sĩ quản lý y tế) dành cho cán bộ nằm trong quy hoạch.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho rằng Sở đã thực hiện đúng quy trình trước và sau khi bổ nhiệm cán bộ lãnh bộ. “Việc bác sĩ Đỉnh cho rằng mình không nằm trong diện quy hoạch là không đúng, mặt khác theo quy hoạch lãnh đạo thì cán bộ phải có thời gian đi cơ sở, trong khi bác sĩ này chưa đi cơ sở lần nào”, ông Việt nói.

Cuối năm 2016, lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau triển khai quyết định chấp thuận bác sĩ Lưu Anh Tài, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau nghỉ việc theo đơn. Sở Y tế quyết định điều động bác sĩ Tăng Xuân Đỉnh về làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Cái Nước, bác sĩ Bùi Đức Văn đương chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cái Nước về làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Sau khi đại diện Sở Y tế triển khai các quyết định, bác sĩ Đỉnh gửi đơn từ chối nhận quyết định. 

Phúc Hưng