Home » Khỏe và đẹp » Phong cách thể dục thẩm mỹ của phái đẹp qua 100 năm

Phong cách thể dục thẩm mỹ của phái đẹp qua 100 năm


Năm 1910 phụ nữ tập thể dục nhẹ nhàng, năm 1990 động tác nhanh dần với các bài aerobics, năm 2010 xu hướng zumba thịnh hành hơn, theo Fitness.