Home » Khỏe và đẹp » Sinh viên y khoa viết về hình tượng bác sĩ Việt Nam

Sinh viên y khoa viết về hình tượng bác sĩ Việt Nam

Người tham gia viết bài tiểu luận dài 800-1.000 từ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, chưa từng được xuất bản, thể hiện quan điểm về hình tượng bác sĩ Việt Nam trong thế kỷ 21. Bài chỉ do một người viết.

Cuộc thi viết luận thường niên lần thứ nhất được tổ chức nhằm tạo diễn đàn cho sinh viên y khoa chia sẻ các giá trị, ưu tiên và quan điểm về người đảm nhận sứ mệnh chăm sóc y tế cho nhân dân có thể tạo nên sự khác biệt cho thế giới. Ba người thắng giải nhất, nhì, ba sẽ trình bày bài tiểu luận tại Hội nghị Đổi mới Đào tạo Y khoa lần một diễn ra ngày 2-3/12 tại TP HCM. Giải nhất 9 triệu đồng, giải nhì 4,5 triệu đồng và giải ba 2,25 triệu đồng.

Nộp bài dưới định dạng file .doc hoặc .pdf đính kèm email tới essaycontest@haivn.org. Thông tin bao gồm họ tên sinh viên, giới tính, tuổi, dân tộc, trường đại học, hiện học năm, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email.

Ảnh: ste.india

Ảnh: ste.india

Cuộc thi do một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ về y tế và đào tạo y khoa tại Việt Nam, phối hợp Bộ Y tế, Cơ quan phát triển Quốc tế Mỹ, Đại học Y Dược TP HCM, tổ chức.

Lê Phương