Home » Khỏe và đẹp » Sốc nhiệt do nắng nóng và cách xử trí

Sốc nhiệt do nắng nóng và cách xử trí

Người già, trẻ nhỏ hoặc người phải ra ngoài đường nhiều thì rất dễ bị sốc nhiệt trong thời tiết nắng nóng hiện nay. Bác sĩ Đặng Hoàng Thiêm, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tư vấn cách phòng tránh và xử trí khi bị sốc nhiệt:

Sốc nhiệt do nắng nóng và cách phòng tránh

Thúy Quỳnh