Home » Khỏe và đẹp » Sự thật thú vị về kích thước 'cậu nhỏ'

Sự thật thú vị về kích thước 'cậu nhỏ'


Đàn ông thường lo lắng vế kích thước “cậu nhỏ” của mình, trong khi thực ra phụ nữ lại không quan tâm lớn hay nhỏ mà quan trọng là chất lượng cuộc yêu, theo Consumer Health Digest.