Home » Khỏe và đẹp » Tái lấy mẫu xét nghiệm truy nguyên nhân 10 làng ung thư

Tái lấy mẫu xét nghiệm truy nguyên nhân 10 làng ung thư

Bộ Y tế dự kiến ngay sau khi có kết quả xét nghiệm lại sẽ lập Hội đồng khoa học, mời Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày kết quả điều tra. Để đánh giá nguy cơ ung thư cần dựa trên 2 nhóm chỉ số là tỷ lệ mắc bệnh có vượt ngưỡng trung bình của khu vực và các nguyên nhân vật lý, virus, vi khuẩn, ô nhiễm môi trường, thực phẩm. Dự kiến tháng 2/2017 cuộc điều tra này sẽ có kết quả.

Đầu năm 2015 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia đánh giá 37 làng ung thư và công bố danh sách 10 làng ung thư có nguồn nước bị ô nhiễm nặng nhất. Theo điều tra này, nguồn nước tại các vùng điều tra bị ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu tại các kho chứa thuốc, chất độc chiến tranh, các nghĩa địa, làng nghề, chất thải sinh hoạt, công nghiệp, công trình khai thác nước chưa cách ly với các tầng chứa nước nhiễm bẩn…

Sau đó Bộ Y tế đã khảo sát, đánh giá tỷ lệ mắc ung thư và lấy mẫu nước ăn uống, sinh hoạt ở 10 làng này để xét nghiệm. Kết quả ban đầu công bố giữa tháng 12 cho thấy tỷ lệ mắc ung thư tại 10 làng này tương đương với tỷ lệ mắc chung toàn quốc. Các mẫu nước ăn uống, sinh hoạt đều có hàm lượng chất hữu cơ, hóa chất bảo vệ thực vật và kim loại nặng nằm trong giới hạn cho phép. Vì thế, chưa kết luận được có mối liên quan giữa các trường hợp mắc ung thư và chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt của người dân tại 10 làng này. 

Phương Trang