Home » Khỏe và đẹp » Thắng nửa triệu USD nhờ giảm 35 kg

Thắng nửa triệu USD nhờ giảm 35 kg


Fisher thắng vụ cá cược nhờ nỗ lực tập luyện, ăn uống để giảm tỷ lệ mỡ cơ thể từ 33% xuống 8,8% trong vòng 6 tháng, theo Men’s Health.