Home » Khỏe và đẹp » Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc kê đơn thuốc kháng sinh

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc kê đơn thuốc kháng sinh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn 2013-2020. Các Bộ có giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch này.

Bộ Y tế tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định về kê đơn và sử dụng kháng sinh trong các cơ sở y tế; có biện pháp giám sát hiệu quả việc chấp hành các quy định này và xử lý nghiêm vi phạm. Bộ đồng thời tổ chức thanh kiểm tra các nhà thuốc về việc chấp hành quy định về bán thuốc kê đơn; có biện pháp quản lý hiệu quả, trước tiên tập trung vào nhóm thuốc kháng sinh.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo quản lý việc sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Bộ đưa ra lộ trình sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh nhằm mục đích kích thích sinh trưởng và phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

Bộ Nông nghiệp phối hợp với Bộ Y tế quản lý nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh sử dụng trong sản xuất và sử dụng thuốc thú y.

Ở Việt Nam, tốc độ và mức độ kháng thuốc ngày càng gia tăng. Hầu hết cơ sở khám chữa bệnh đang phải đối mặt với tốc độ lan rộng các vi khuẩn kháng nhiều loại kháng sinh. Việt Nam cũng đã xuất hiện các vi khuẩn siêu kháng thuốc. Nước ta đứng thứ 14 trong số 27 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc, khi tỷ lệ lao kháng đa thuốc chiếm 2,7% số bệnh nhân mới phát hiện bệnh.

Mặc dù đã có quy định về xử phạt việc bán thuốc kháng sinh khi người bệnh không có đơn của bác sĩ, tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến vì chưa được thực hiện quyết liệt và mức xử phạt còn nhẹ. Việc mua thuốc không cần đơn cũng dễ dàng. Điều này dễ dẫn đến tình trạng kháng thuốc.

>> Xem thêm:

– Bác sĩ với đơn thuốc không kháng sinh
Việt Nam xuất hiện nhiều siêu vi khuẩn kháng mọi loại kháng sinh

Phương Trang