Home » Khỏe và đẹp » Thức ăn vào cơ thể được chuyển hóa ra sao

Thức ăn vào cơ thể được chuyển hóa ra sao


Protein giúp chuyển hóa thành cơ bắp, các chất béo tốt như bơ, lạc giúp chuyển thành cholesterol tốt cho cơ thể, theo Health+.